BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK ATLAMA

BILET hazırlık atlama sınavını W.O.L.A. ile hiç zorlanmadan geçeceksiniz. Siz de bizimle başaranlar arasında yerinizi alın!

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK KURSU PROGRAMIMIZ

– BILGI-BILET SINAV SİSTEMİNE ÖZEL EĞİTİM
– BILET ve KUR ATLAMA SINAVLARINA YÖNELİK ÖZEL SINAV PROGRAMI
– LISTENING-NOTE TAKING ÇALIŞMASI
– BILET SINAVINA YÖNELİK HAZIRLANMIŞ ÇOK SAYIDA ÇALIŞMA
– HAZIRLIK OKULU TECRUBESİ OLAN EĞİTMENLER
– KİŞİYE ÖZEL WRITING EĞİTİMİ
– HAFTA İÇİ ve HAFTA SONU ETÜT PROGRAMLARI
– W.O.L.A. eğitim materyalleri kullanılmaktadır.

* Tüm eğitmenlerimiz HAZIRLIK ATLAMA – HAZIRLIK BÖLÜMÜ eğitiminde uzman ve tecrübeli akademisyenlerdir.
* Kursumuzda bulunan geniş arşivimiz hazırlık materyalleri ile öğrencilerimizin hizmetindedir.

Ana sayfa » Bilgi Üniversitesi Hazırlık Atlama

Bilgi Üniversitesi Hazırlık Atlama

Bilet İngilizce Hazırlık Programı

 

Bilgi Üniversitesi Bilet İngilizce Hazırlık Programı BİLET adı verilen bu sınav iki bölümden oluşur.Aşağıda size anlatılan yönergeleri dikkatlice okuyun.

Birinci bölüm

(BİLET 1. aşama)

Dil bilgisini, yazma ve okuma becerilerini ölçen çoktan seçmeli bir seviye tespit sınavıdır.

Bu sınavdan 50 puan ve üstü alan öğrenciler, ikinci bölüm (BİLET 2. aşama) sınavına girmeye hak kazanırlar.

Bilgi Üniversitesi Bilet İngilizce Hazırlık Programı BİLET 2. aşama

Hazırlık Atlama Sınavı, iki güne yayılmış olan ve öğrencilerin konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçen bir yeterlilik sınavıdır.

Sınavın birinci gününde konuşma becerisi, ikinci gününde ise okuma ve yazma becerileri test edilir.

BİLET 2. aşama sınavından 60 veya üstü puan alan öğrenciler bölümlerine başlayabilirler.

Bu puanın altında kalan öğrenciler BİLET 1. aşama sınavından aldıkları puana göre Hazırlık Programı’ na yerleştirilirler.

Bilgi Üniversitesi Bilet İngilizce Hazırlık Programı; BİLET 2. Aşama – Speaking

Bilgi Üniversitesi Bilet İngilizce Hazırlık Programı Konuşma bölümünde sınav içindeki genel ağırlığı % 20’tir.

Sınava her öğrenci tek başına girer. 

Sınavda bulunan 2 öğretim görevlisinin kendisine İngilizce olarak sorduğu soruları cevaplar.

Her öğrenciye ortalama 4 – 5 dakika süre tanınır.

Öğrenciye hobileri, medya konuları gibi herkesin fikir beyan edebileceği genel konulardan seçilen bir konu hakkında ortalama 4 – 5 soru yöneltilir.

Bu bölümde genel olarak:

Seçilen bir konuyla ilgili fikirlerinizi belirtmeniz bir fikre katılıp katılmadığınızı sebepleriyle birlikte sunmanız beklenmektedir.

Sorular bilginizi değil, sizin fikirlerinizi nasıl ifade ettiğinizi ölçmeyi hedefler .

Fikrinizi sunarken bir konunun betimlenmesini, sebeplerini / sonuçlarını tartışmayı, faydalarını / zararlarını belirtmeyi, başka bir konuyla karşılaştırma yapmayı vb. gerektirebilir.

Cevaplarınızın soruyu karşılayan yeterli bilgi ve detayı içerip içermediğine dikkat edilecektir.

Konuşmanız şu açılardan değerlendirilecektir:

İletişim

Akıcılık

Dil bilgisi yapılarının kullanımında doğruluk ve çeşitlilik

  • Kelime kullanımında doğruluk ve çeşitlilik

Bilgi Üniversitesi Bilet İngilizce Hazırlık Programı :

2. Aşama – Reading

Okuma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 25’tir.

Bu bölümde ortalama 1000 kelimeden oluşan yarı akademik bir okuma parçası bulunur.

Parçadaki ana fikirlerin ve bunları destekleyen yardımcı fikirlerin anlaşılması önemlidir.

Okuma parçası ile ilgili sorular metin içerisindeki bilgi akışıyla aynı sıradadır.

Metindeki detaylar:

örnek olarak iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep /sonuç, avantaj / dezavantaj.

Metinden örnek verme; metindeki bilgilerden yola çıkarak akıl yürütme  sorulabilir.

Özet ve cümle tamamlama bölümlerinde belirtilen kelime sınırlamalarına uyulması gereklidir.

Sizden sorunun 3 – 4 kelime ile cevaplanması beklenir.

Daha fazla kelime kullanarak verilen cevaplar değerlendirmeye alınmaz.

Yazma bölümünde verilecek olan konu, okuma bölümündeki metinle ilintili olacaktır.

Okuma bölümünün sonunda, metin, soru ve cevaplar toplanacaktır. Ancak metindeki fikir ve örnekleri dikkate alarak okursanız hatırladığınız bilgiler yazınızı geliştirmede faydalı olabilir.

Bu bölümde sorulabilecek soru tipleri şunlardır:

Klasik tipte “ Wh…” soruları

Bu sorular cevaplanırken metinden doğrudan alıntı yapılabilir veya öğrenci kendi cümlelerini kullanabilir.

Cümle tamamlama soruları

Bu sorular metindeki kelimeleri kullanarak cevaplanır.

Özet tamamlama soruları

Metnin belirtilen bir bölümünün özetinde, öğrencilerden boş bırakılan yerleri anlamlı bir şekilde tamamlamaları beklenir.

Bu sorular metindeki kelimeleri kullanarak cevaplanır.

Tablo tamamlama

Metnin bir bölümüyle ilgili olarak verilen tablonun metnin organizasyonuna uygun olarak öğrenciler tarafından tamamlanması beklenir.

Bilgi Üniversitesi Bilet İngilizce Hazırlık Programı;  BİLET 2. Aşama – Listening

Dinleme bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 15’tir.

Bu bölümde yarı akademik konularda 10-15 dakikalık bir dinleme kaydı bulunur

Dinleme bölümünde öğrencinin kaydı bir kez dinleme hakkı vardır.

Bu tek seferlik dinleme esnasında öğrenci kendisine verilen şablona gerekli notları tutar.

Şablonda dinleme konusuyla ilgili önemli alt başlıklar sırasıyla belirtilmiştir.

Dinleme ve not tutma kısmı bittiğinde ilgili soru kağıdı dağıtılır.

Dinleme bölümü ile ilgili sorular dinleme kaydı içerisindeki bilgi akışıyla aynı sıradadır.

Öğrenci soruları notlarını kullanarak cevaplandırır.

Ana fikirler ve önemli detaylar
örneğin; iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep/sonuç, avantaj/dezavantaj, metinden örnek verme, alt kategorileri veya türleri listeleme sorulabilir.

Sınav yönergelerini dikkatlice okuyun.

Dinleme kaydı başlamadan önce size verilen süreyi not tutma şablonunu tanımak ve konuyla ilgili not tutmaya hazırlanmak için kullanın.

Şablondaki alt başlıklar size konunun temel bölümlerini, bilgi akış sırasını ve not tutarken odaklanmanız gereken ana hatları işaret eder.

Not Tutarken:

Her şeyi yazmaya çalışmak yerine !

Kısaltmalar, sebep-sonuç ilişkisi, karşılaştırma gibi bağlantıları gösterecek semboller kullanmaya çalışın.

Dinleme ve not tutma esnasında kullanılan bağlaçlara dikkat etmek çok önemlidir.

Bunlar not tutarken bilgi akışını takip etmede, konuyu anlamada ve soruları cevaplamada faydalı olacaktır.

Dinlerken bilmediğiniz kelimeler olabilir.

Moralinizin bozulmasına izin vermeyin.

Bilinmeyen kelimeler sorulara cevap vermeniz için gerekli olmayabilir; metnin içeriğinden kelimelerin anlamını tahmin edebilirsiniz.

Zamanınızı etkin bir şekilde kullanın.

Soru başına ayrılan zamanı hesaplayın ve zorlandığınız soruların üzerinde çok fazla zaman harcamayın.

Diğer soruları cevapladıktan sonra bu sorulara tekrar dönmek için zamanınız kalacaktır.

Sınav sonunda zamanınız artıyorsa, cevaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın.

Net cevaplar verin.
Cevabınızın doğru kabul edilmesi için, içinde gereğinden fazla, ilgisiz ya da yanlış bilgi bulunmamalıdır.
Soru kelimeleri kullanarak hazırlanan açık uçlu sorular

(“Wh- soruları): Ana fikirler ve önemli detaylar (örneğin; iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep/sonuç, avantaj/dezavantaj, metinden örnek verme, alt kategorileri veya türleri listeleme) sorulabilir.

Sorular cevaplanırken notlardan doğrudan alıntı yapılabilir veya öğrenci cevabı kendi cümleleriyle ifade edebilir.

Dinlenen metnin içinde geçmeyen bilgiler cevap olarak kabul edilmez.

Bilgi Üniversitesi Hazırlık Atlama
Bilet İngilizce Hazırlık Programı
BİLET 2. Aşama – Writing

Yazma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 40’tır.

Bu bölümde yaklaşık 300-350 kelime uzunluğunda bir kompozisyon yazmanız beklenmektedir.

Soruda size bir konunun avantajı / dezavantajı, sonuçları / sebepleri, faydaları / zararları vb. ile ilgili fikirleriniz sorulabilir.

Soruda size bir konunun sebepleri sorulduğu halde siz sonuçları yazarsanız:

Kompozisyonunuz soruyu cevaplamadığından dolayı değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazınızı geliştirirken yardımcı olması için size kullanabileceğiniz 3 – 4 alt fikir verilecektir.

Ancak, verilen bu alt fikirleri kullanmak zorunda değilsiniz.

Konuyla ilgili kendi fikirlerinizi kullanarak da yazınızı geliştirebilirsiniz.

Kompozisyonda fikrinizi sunarken belli bir kalıp uygulamak zorunda değilsiniz.

Ancak sizden beklenen, fikirlerinizin düzenli, okuma kolaylığı sağlayacak akıcı bir şekilde ifade edilmesidir.

Dolayısıyla, her kompozisyonda olduğu gibi, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri sizin yazınızda da bulunmalıdır.

Yazınız şu açılardan değerlendirilecektir:

İçerik

Organizasyon

Dil bilgisi yapılarında ve kelime kullanımında doğruluk

Dil bilgisi yapılarında ve kelime kullanımında çeşitlilik

Bilgi Üniversitesi Hazırlık Atlama
Bilet İngilizce Hazırlık Programı
WOLA DA BİLGİ ÜNİVERSİTESİ-BİLET EĞİTİM PROGRAMIMIZ;</h6><p>Bilgi Üniversitesi kur atlama sınavları (AT sınavları ) ve BİLET</a> adı verilen hazırlık sınıfını atlama İngilizce sınavları için üniversitenin sınav sistemi formatında akademik “reading“ , “listening”, “writing”, “speaking” bölümlerine hakim olmak önemlidir.Online yapılan sınavlar da “listening” bölümü dönemsel olarak uygulanmayabilmektedir.
*WOLA da BİLGİ-BİLET SINAV FORMATINA göre WOLA EĞİTİM METHODU ile WOLA
tarafından sınav formatına göre özel hazırlanmış materyaller ile eğitim verilmektedir.

*WOLA Eğitim Methodu ile grup derslerinde ve online derslerinde dahi kişiye özel eğitim
gerçekleştirilmektedir.

*Verilen eğitim Genel İngilizce Eğitimi değildir. BİLGİ-BİLET sınavı için, öğrencilerin sınavlarını
geçebilmesi için AKADEMİK İNGİLİZCE eğitimi verilmektedir.

*Ezber ve sadece sınav taktiği ile değil, Akademik İngilizce öğrenerek, sınav ve üniversitenin
formatında tüm soru tipleri ve yazım öğretim ve teknikleri ile birlikte “reading“ , “listening”,
“writing”, “speaking”, “gramer” bölümlerine çalışıyoruz.

Bilgi Üniversitesi

WOLA da; BİLET-READING bölümünde sınav formatına uygun DETAYLI READING SINAV
FORMAT İÇERİĞİNİ çalışıyoruz…

*Sınavlarınızda karşılaşacağınız SORU YAPILARINI ve de ÇÖZME YÖNTEMLERİNİ çalışıyoruz…

* Tüm soru tiplerine göre ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİ öğreniyoruz…
*ÖRNEK READING PARÇASI ÜZERİNDEN SORU ÇÖZÜM VE ANLATIMLARINI işliyoruz…

*READING parçalarını anlamayı hem gramer hem de kelime bazında çalışarak öğreniyoruz…

*READING BÖLÜMÜNDE BAŞARILI OLABİLMEK İÇİN NASIL ÇALIŞMANIZ GEREKTİĞİNİ ANALİZ VE ÇÖZÜM TEKNİKLERİ.

Kelime çalışma yöntemimizle ayrıca WOLA METHOD ile birlikte
onlarca BİLET formatında WOLA tarafından hazırlanmış özgün “reading” parçaları üzerinden
çalışıyoruz.

WOLA da; BİLET-WRITING bölümünde sınav formatına uygun DETAYLI WRITING SINAV
FORMAT İÇERİĞİNİ çalışıyoruz…

*Kur sınavlarında kurlara göre “compare&amp;contrast”, “cause&amp;effect”, “opinion essay”
“refutation essay” tipleri olmak üzere sınavlarda sorulan essay tipleri farklılaşmaktadır.

ESSAY WRITING-KOMPOZISYON NASIL YAZILIR detayları ile öğreniyoruz…

*Üniversitenin istediği formatta “essay” nasıl yazılır detaylı olarak çalışıyoruz.
WOLA METHOD ile İNGİLİZCE CÜMLELEŞTİRME GRAMER eğitim çalışmamız ile, yıllardır
gramer eğitimi görüyorum ama düşündüğümü yazamıyorum sorununu aşıyoruz .

*BODY leri nasıl uzun yazabilirim.

Yaklaşık 300-350 kelime “essay” isteniyor ve nasıl
doldurabilirim?

WOLA da “essay” türüne göre örnek cümle çalışması ve “fact cümleleri”
kullanımı eğitimi ile detaylı “essay” yazım çalışması gerçekleştiriyoruz.

WOLA da BİLET-GRAMER EĞİTİMİMİZDE;

İngilizce tüm “grammer” yapılarının “writing” ve
“speaking” bölümlerin de doğru bir şekilde kullanabilmeniz için nerede-neden-nasıl kullanılacağını öğreniyoruz.

*İngilizce uygulanarak ve de kullanarak gelişen bir lisan olduğu için sizlere gerek kurlarınız da
(AT sınavları ve PWT sınavlarınızda) gerek BİLGİ-BİLET sınavı bölümlerinde istenen her konu
ile ilgili yüzlerce test ve örneği öğrenerek çözüyoruz…

*Bildiğimiz bilgiler eğer doğru yerde ve doğru şekilde kullanılmaz ise, bilgiyi bilmenin anlamı
yoktur!

WRITING sınavların da puanlama scalasında; Öğrencinin bilmesi gereken AKADEMİK
GRAMMER YAPILARINI doğru ve organizasyon yapısı ile koordineli bir şekilde kullanması
beklenmektedir.

AKADEMİK GRAMMER yapıları nedir? nerede,nasıl kullanılır detaylı bir
şekilde çalışıyoruz, sınav formatınıza göre çözüyoruz, öğreniyoruz…

Bilgi Üniversitesi Bilet İngilizce Hazırlık Programı WOLA SİSTEMİ:

SINAVINIZIN FORMATINDA her level da istenene
göre ve hazırlık atlama sınavı BILET sınavına göre çalışıyoruz…

*SINAVINIZIN LISTENING BÖLÜMÜNÜN DETAYLI İÇERİĞİNİ ÇALIŞIYORUZ …

*SORU TİPLERİNİN (WHILE LISTENING-NOTE TEAKING) DETAYLI ÇÖZÜMLERİNİ VE
TEKNİKLERİNİ ÖĞRENİYORUZ…

*LISTENING ÇALIŞIRKEN VE DE DİNLEME YAPARKEN HANGİ KELİME VE BAĞLAÇLARI
BİLMENİZ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENİYORUZ…

*SINAVINIZIN FORMATINDA ÇÖZÜMLÜ LISTENING TAM SINAV ÖRNEKLERİNİ VE TESTLERİNİ
YAZILI OLARAK AÇIKLAMALI METİNLERİ İLE BİRLİKTE SINAV FORMATINIZDA ÇALIŞIYORUZ…

*WOLA da BİLET-SPEAKİNG EĞİTİMİMİZDE;

Yılların tecrübesi ile sene boyunca işlenen
konulara göre; tüm konulara fikirler üreterek, örnekler üzerinden çalışılarak konu başlıkları
detaylıca çalışılmaktadır.

*Sınavlarınızda yüksek puan almanız için gerekli olan, kullanmanız gereken “academic
vocabulary” WOLA METHOD ile öğrencilerimizle birlikte ezberden uzak WOLA METHOD yöntemi
ile öğreniyoruz.

Bilgi Üniversitesi

*Konuşmada söylemek istediğimizi İngilizce cümleleştirirken akademik gramer ile nasıl
kullanmalıyız. WOLA-SPEAKING eğitimimiz çerçevesinde detaylıca çalışıyoruz.
*Öğrencilerimiz için özel hazırlanmış, speaking topic lere göre kullanılması gereken kelimeler
WOLA MATERYALLERİ çerçevesinde öğrencilerimiz için hazırlanmıştır ve derslerimizde
işlemekteyiz.

***“ SINAVINIZA GÖRE bilmeniz gereken AKADEMİK VOCABULARY kelimelerin EŞ
ANLAMLARINI- ZIT ANLAMLARINI içeren detaylı çalışma dosyalarını derslerimiz de
öğrencilerimiz ile işlemekteyiz..

Bilgi Üniversitesi Bilet İngilizce Hazırlık Programı

***SİZ DEN BU LEVEL SINAVLARINIZDA VE HAZIRLIK ATLAMA SINAVI OLAN BİLGİ-BİLET
SINAVINIZDA ISTENEN KELİMELERİN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE CÜMLE İÇİN DE KULLANIMLARINI
içeren detaylı çalışma dosyalarını derslerimiz de öğrencilerimiz ile işliyoruz.

***İstenen konu başlıklarına göre ayrılmış tüm “speaking topic” lere verilmiş örnek onlarca
örnek cevapları öğrencilerimiz için hazırladık. Detaylı çalışma dosyalarını derslerimiz de
öğrencilerimiz ile işlemekteyiz.

***CELTA (CAMBRIDGE CERTIFICATED TEACHER) sertifikalı tüm Türk ve yabancı
eğitmenlerimiz ile ders içi ve ders dışında tüm öğrencilerimiz yeterli ve çokça pratik yapma
imkanı bulmaktadırlar…
*Öğrencilerimiz için ders dışında etüt saatlerinde etüt destek programlarımız ile öğrenmeye
devam etmektedirler.

*Verilen ödevlerimizin takibi, ders dışında uzman eğitmenlerimiz tarafından öğrencilerimizin
eksikleri tespit edilerek ve desteklenerek dikkatli bir şekilde takip edilmektedir.
*Aynı zamanda öğrencilerimizin fakülteye geçtiklerinde İngilizce derslerinde zorlanmamaları
için ÖĞRENEREK BAŞARIYORUZ…

Bilgi Üniversitesi

Bilgi Üniversitesi Hazırlık Atlama

Bilet İngilizce Hazırlık Programı için;

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ-BİLET SINAV ÖRNEKLERİNE- BÖLÜMLERİNE GÖRE WRITING-READING-
SPEAKING-LISTENING TAKTİKLERİNE ……https://wola.com.tr/bilgi-universitesi-bilet-sinavi/ linkinden blog sayfamızdan ulaşabilirsiniz…

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

/20
Bu testi geçmek için giriş yapmalısınız.

Bu örnek Bilgi Bilet -2 sınavı için süreniz 60 Dakikadır

Tüm soruları cevaplayamadıysanız sorun yapmayın testi istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz.


Oluşturuldu Yazan blankW.O.L.A. Editor

Bilgi Bilet-2 Örnek Sınav

Bilgi Bilet -2 Örnek Sınav

Aşağıda ki sınav testinde ki soru örnekleri BİLGİ-BİLET 2 Sınav düzeyi ve soru tipleri ile ilgili fikir vermek amacına yöneliktir.
Aşağıda ki form, örnek sınav testlerinden sonra size İngilizce sınav programları ile ilgili ve İngilizce düzey ve gelişiminiz ile ilgili tavsiye ve bilgilendirme mailleri yollanabilmesi için oluşturulmuştur.

Lütfen ilgili formu doldurunuz…
*Önemli hatırlatma: Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) gereğince formu doldurduğunuz takdirde çerez politikalarını kabul etmiş olmaktasınız. Form da verdiğiniz bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Başka bir kişiye ait verilen bilgilerin sorumluluğu (KVKK) gereğince formu dolduran kişiye ait olup, yanlış bilgi beyanında, form bilgilerini dolduran kişi (KVKK) kanunlarınca değerlendirilecek ve sorumlu olacaktır.

Aşağıda ki sınav testinde ki soru örnekleri BİLGİ-BİLET 2 Sınav düzeyi ve soru tipleri ile ilgili fikir vermek amacına yöneliktir.
Aşağıda ki form, örnek sınav testlerinden sonra size İngilizce sınav programları ile ilgili ve İngilizce düzey ve gelişiminiz ile ilgili tavsiye ve bilgilendirme mailleri yollanabilmesi için oluşturulmuştur. Lütfen ilgili formu doldurunuz…
*Önemli hatırlatma: Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) gereğince formu doldurduğunuz takdirde çerez politikalarını kabul etmiş olmaktasınız. Form da verdiğiniz bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Başka bir kişiye ait verilen bilgilerin sorumluluğu (KVKK) gereğince formu dolduran kişiye ait olup, yanlış bilgi beyanında, form bilgilerini dolduran kişi (KVKK) kanunlarınca değerlendirilecek ve sorumlu olacaktır.

1 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 1-5: Choose the word whose stress pattern is different from the others.

Question 1

2 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 1-5: Choose the word whose stress pattern is different from the others.

Question 2

3 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 1-5: Choose the word whose stress pattern is different from the others.

Question 3

4 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 1-5: Choose the word whose stress pattern is different from the others.

Question 4

5 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 1-5: Choose the word whose stress pattern is different from the others.

Question 5

6 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 6: I see John’s boasting again. I’ve heard him telling everyone he’s the best tennis player in the County.

7 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 7: “Do you like pop music or jazz?” “I don’t like __________of them. I prefer classical music.”

8 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 8: What a stupid thing to do. Can you imagine anyone ___________so stupid?

9 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 9: You don’t need a telescope to see the planet Venus – you can see it with ___________.

10 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 10: Our country has large areas of __________beauty.

11 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 11: “Must we do it now?” –“No, you __________.”

 

12 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 12: ___________your effort and talent, we wonder if you can work full time for us.

13 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 13: The chairman requested that ____________.

14 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 14: If I were you, I would regard their offer with considerable ___________because it seems too good to be true.

15 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 15: Imagination _________facts.

16 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

 

Question 16: On the street:
“Have you found a good place to eat yet?
“Yes, there’s a wonderful restaurant right down the street from the school.”
“___________?”
“Yes. And the food is good too.”

 

17 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 17: The hospital owes ___________for the construction of the new wing.

18 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 18: The Home – Loan Company __________the right to cancel this agreement.

19 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 19: To begin studying chemistry at this level, you must already have proved your ability in a related ___________.

20 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 20: Just keep him at home today, Mrs. Brown, and he’ll be perfectly all right by tomorrow.

21 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 21: The main argument ________a ban on cigarette advertising is that it would be undemocratic.

22 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 22: “John always goes home before the party ends.” “He has a preference ___________ leaving early.”

23 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 23: George would certainly have attended the proceedings ____________.

24 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 24: The house that we used to live in is in a very ________state.

25 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 25: Driving a car with faulty brakes is ________quite a risk.

26 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 26: The area was neglected and soon turned into an overcrowded ________.

27 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 27: The work is beyond the shadow of a ________one of the best she has ever written.

28 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 28: Either of my parents or my brother ________.

29 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 29: Thanks to modern irrigation, crops now grow abundantly in areas where once ________cacti and sagebrush could live.

30 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 30: Although the police made __________about the missing car, it was never found.

31 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 31: Many of the international problems we are now facing ___________.

32 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 32: “I think the teacher should give us more exercise.- “_________.”

33 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 33: The defendant refused to answer the prosecutor’s questions ____________.

34 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 34: Sometimes an earthquake ___________a volcanic eruption.

35 / 35

Kategori: Bigi Bilet-2 Örnek Sınav

Question 6-35: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Question 35: We failed to lay eyes on a tiger during our expedition, _________film one.

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 29%

0%

error: Tüm hakları saklıdır