IELTS LISTENING

SINAV HAKKINDA
IELTS Dinlemeye hazırlanırken sorun mu yaşıyorsunuz? IELTS Dinleme Bölümü 3 için dinleme ve sınava hazırlık becerilerinizi geliştirmek ister misiniz? Aşağıdaki makale, en etkili ve özel IELTS Dinleme Bölümü 3 dinleme pratiği stratejisinde size rehberlik edecektir.
IELTS LISTENING-Dinleme Sınav Formatı

Dinleme testi hem Akademik hem de Genel sınavlar için aynıdır.

Zamanlama – 30 dakika (artı cevapları cevap kağıdınıza aktarmak için 10 dakika)
Soru sayısı – 40

Her doğru cevaba 1 puan verilir. 40 üzerinden puanınız (ham puan), bu dönüştürme tablosu kullanılarak karşılık gelen IELTS bant ölçek düzeyine dönüştürülür:
IELTS LISTENING-Dinleme Testi Dönüşüm Tablosu
RAW SCORE BAND SCORE
9             39|40 
8.5         37|38 
8             35|36 
7.5          32|34 
7             30|31 
6,5         26|29 
6,0         23|25 

IELTS LISTENING-Dinleme testi dört bölümden oluşur. Her bölümde, kaydedilmiş bir metni dinleyecek ve ardından bununla ilgili bir dizi soruyu yanıtlayacaksınız.Metin yalnızca bir kez oynatılacaktır .

IELTS LISTENING-Dinleme testi boyunca çeşitli sesler ve İngiliz İngilizcesi, Avustralya, Amerika ve Kanada gibi ana dili İngilizce olan aksanları duyacaksınız. Ayrıca bir dizi farklı bölgesel İngiliz aksanını da duyabilirsiniz.

IELTS LISTENING-Dinleme Testi Bölümleri

Bunlar, IELTS Dinleme sınavının 4 bölümü veya bölümüdür.

IELTS LISTENING-Dinleme Testi Bölüm 1 – Günlük sosyal bağlamda geçen iki kişi arasındaki konuşma (örneğin, tiyatroya bilet rezervasyonu).
IELTS LISTENING-Dinleme Testi Bölüm 2 – Günlük sosyal bağlamda geçen bir monolog (örneğin, yeni üniversite öğrencileri için bir karşılama konuşması).
IELTS LISTENING-Dinleme Testi Bölüm 3 – Bir eğitim veya öğretim bağlamında dört kişiye kadar olan bir konuşma (örneğin, bir üniversite ödevini tartışan bir grup öğrenci).
IELTS LISTENING-Dinleme Testi Bölüm 4 – Akademik bir konu üzerine bir monolog (örn. Yaban hayatı üzerine bir konferans).
Bir monolog, sadece bir kişinin konuştuğu yerdir.
Gördüğünüz gibi, testin ilk iki bölümü sosyal durumlarla ilgilidir, üçüncü ve dördüncü bölümler ise eğitim ve öğretim durumlarıyla ilgilidir.
Üçüncü ve dördüncü bölümler akademik bağlamda olmasına rağmen, konular hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmanız beklenmez. Konuyla ilgili anlayışınız veya bilginiz değil, değerlendirilen dinleme becerilerinizdir.

Dikkat edilmesi gereken 2 nokta:
Her bölümde 10 soru olacaktır.
Testte ilerledikçe sorular daha da zorlaşır.

IELTS LISTENING-Dinleme Bölüm 3’e Giriş
IELTS Dinleme sınavı yaklaşık 30 dakika sürecektir ve cevaplarınızı cevap kağıdına dönüştürmek için 10 dakikanız daha olacaktır – Cevap kağıdı. Test sınavları hem IELTS Academic hem de IELTS General Training formatı aynı formata sahiptir.

IELTS LISTENING-Dinleme sınavının 3. bölümüne giriş
IELTS LISTENING-Dinleme bölümünün 3. Bölümü, eğitim, öğretim, özel alanlara giren konular, genellikle akademik tartışmalar bağlamında dört kişiye kadar bir konuşma olacaktır.
Örneğin:
Öğretmenler ve öğrenciler arasında ödev / proje / araştırma konusu hakkında tartışın
Öğrenciler arasında grup çalışmaları / projeleri / araştırma konuları hakkında tartışın
Profesyonel bir konu üzerine röportaj
Kayıtları yalnızca bir kez dinleyeceksiniz. İngiliz, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kuzey Amerika dahil olmak üzere çeşitli aksanlar kullanılır.

IELTS LISTENING-Dinleme sınavının Soru Türleri
IELTS LISTENING-Dinleme soru tipleri aşağıda listelenmiştir.

MATCHING-EŞLEŞTİRME
MULTIPLE CHOICE-ÇOKTAN SEÇMELİ
NOTE COMPLETION-NOT TAMAMLAMA
FORM COMPLETION-FORM TAMAMLAMA
TABLE COMPLETION-TABLO TAMAMLAMA
SENTENCE COMPLETION-CÜMLE TAMAMLAMA
SUMMARY COMPLETION-ÖZET TAMAMLAMA
SHORT ANSWER QUESTIONS-KISA CEVAPLI SORULAR
MAP&PLAN LABELLING- HARİTA ve PLAN ETİKETLEME
DIAGRAM&FLOWCHART COMPLETION- DİYAGRAM ve AKIŞ ŞEMASI TAMAMLAMA

IELTS LISTENING-Dinleme sınavının Soru Türleri

*Completion – Fill in the words in the table / paragraph / process
Tamamlama – Tablodaki / paragraftaki / süreçteki kelimeleri doldurun
Tamamlama formu, adayın verilen bir özeti / çalışma sayfasını doldurması için boşlukları doldurmasını gerektirir. Tamamlama formu, dinleme metninden ana noktaları duyma yeteneğinizi değerlendirmeye odaklanır.

ÖRNEK:
QUESTIONS 27-30
Complete the sentences below.
Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.
Studying with the Open University demanded a great deal of 27………………..
Studying and working at the same time improved Rachel’s 28………………….
It was helpful that the course was structured in 29…………….
She enjoyed meeting other students at 30……………….

Form tamamlama – Ad, adres ve telefon numarası gibi kişisel bilgileri kaydedin.
Not tamamlama – Bir ders veya konuşma hakkındaki bilgilerin özeti. Tek bir büyük başlık içeren ve birçok küçük başlığın altında olan bir düzene sahiptir.
Tablo tamamlama – Açık kategorilerle ilgili bilgilerin özeti – ör. Konum, zaman, fiyat vb.
Akış şeması tamamlama – Yukarıdan aşağıya oklarla görüntülenen açıkça sıralı aşamalarla bir süreci özetler.
Diyagramın tamamlanması – Makinelerin veya doğal olayların yaşam döngüsünün tamamlanması.
*Multiple Choice – Multiple Choice Questions
Çoktan Seçmeli – Çoktan Seçmeli Sorular
Bu, IELTS Dinleme sınavındaki en yaygın soru türüdür. Çoktan seçmeli sorular, sınava girenlerin çeşitli dinleme becerilerini test etmek için kullanılır. Belirli noktalar hakkında ayrıntılar elde etmek veya bir bütün olarak metnin ana noktalarını anlamak için anlamayı anlamanız istenebilir. Adaylar, soruyu cevaplamak veya soruyu tamamlamak için verilen birçok cevap arasından doğru cevabı seçmelidir. Soru-cevap formatı için, sorun birden fazla seçenek seçmenizi gerektirebilir, bu nedenle cevap sayısı için soru boyutu gereksinimlerini dikkatlice okumalısınız.

ÖRNEK;
SECTION 3 Questions 21-30
Choose the correct letter A,B or C.

Course Feedback
21 One reason why Spiros felt happy about his marketing presentation was that
A he was not nervous.
B his style was good.
C the presentation was the best in his group.
22 What surprised Hiroko about the other students’ presentations?
A Their presentations were not interesting.
B They found their presentations stressful.
C They didn’t look at the audience enough.
23 After she gave her presentation, Hiroko felt
A delighted.
B dissatisfied.
C embarrassed.

*Matching information – Matching information
Eşleştirme bilgileri – Eşleştirme bilgileri
Eşleştirme bilgileri, bir adayın dinleme derslerinde veriler arasındaki ilişkileri ve bağlantıları tanıma yeteneğini değerlendirmeye yönelik bir ders şeklidir. Test, adaylardan dinleme metninin içeriğine uyacak şekilde numaralandırılmış cümlelerdeki bilgileri verilen bir cevapla eşleştirmelerini isteyecektir. Çoğu durumda, bir yanıt birden fazla yanıtlanabilir veya herhangi bir soruyu yanıtlamak için kullanılmayabilir.
SECTION 3
Questions 21-25
What does Jack tell his tutor about each of the following course options?
A He’ll definitely do it.
B He may or may not do it.
C He won’t do it.

Write the correct letter, A,B or C next to questions 21-25.
You may choose any letter more than once.
21 Media Studies
22 Women and Power
23 Culture and Society
24 Identity and Popular Culture
25 Introduction to Cultural Theory

*Labelling a diagram / map / plan
Bir diyagramın / haritanın / planın etiketlenmesi
Akış Şemasının Tamamlanması
Akış çizelgesi Tamamlama soruları ise bir sürecin adımlarını gösterir. Sürecin, aralarında birkaç adım bulunan bir başlangıcı ve bitişi olacaktır.

Örneğin, bir dersin veya kompozisyonun ana hatları, bir uygulama süreci, bir eğitim kursunun aşamaları veya kısa bir üretim süreci gibi aşamalara ayrılabilen hemen hemen her şey hakkında olabilir.

Aşağıdaki örnek sorudaki grafik, bir su arıtma sistemi tasarlamak için bir projenin 3 aşamasını göstermektedir. Çoğu akış çizelgesi tamamlama sorusu gibi, kaydın bir eğitim veya öğretim bağlamında dört kişiye kadar kişi arasında bir konuşma olacağı Bölüm 3’te gerçekleşir.

*Short answer Questions – Answer questions
Kısa cevaplı Sorular – Soruları cevaplayın

Kısa yanıtlı soru türünde, bir soruyu okumanız ve ardından bu soruya kısa, kesin bir yanıt yazmanız istenir. Kısa cevaplı sorular formu, adayın dinleme metninde yer, fiyat veya zaman gibi belirli olayları dinleme becerisine odaklanır.
ÖRNEK;
Short Answer Questions
Questions 1-6 are taken from a short answer question task. Answer them using no more than THREE WORDS from the passage for each answer. Use the place names to scan.
1 What kind of purpose did the Intihuatana serve?………..
2 Which area is found on the east side of the Main Lawn……..
3 What shape is the Temple of the Sun?………………..
4 How many walls do the Temple of the Three Windows have?………………….
5 What lies behind the Temple of the Condor?…………………….
6 What is the name of the window in the Temple of the Sun?………………………

IELTS LISTENING-DİNLEME Testi Bölüm 3’teki her soru türünü dinleme pratiği nasıl yapılır?
Bölüm 3 IELTS Dinleme’de sıkça görülen belirli bilgileri ve soru türlerini kavradıktan sonra, bu bölümü uygun şekilde çalışmayı planlamanız, makul boş zamanları değerlendirmeniz, gözden geçirme becerilerini geliştirmeniz, yanı sıra cevaplar ve tartışma konusunun girişine özel ilgi göstermeniz gerekir.
*Completion-Tamamlanma
Yukarıda bahsedildiği gibi, adayların sorunun gerekliliğine göre doğru sayıda kelime ve / veya kelime doldurmaları gerekmektedir, bu nedenle dikkatli olmanız ve gereken kelime sınırına dikkat etmeniz gerekmektedir.
Örneğin:

Correct answer: 20 minutes
Wrong answer: twenty minutes
Sözcük sınırından fazlasını kullanırsanız, yanıtınızın yanlış olarak işaretleneceğini unutmayın.
Correct answer: 1st February
Wrong answer: 1st of February
Sözcük sınırından fazlasını kullanırsanız, yanıtınızın yanlış olarak işaretleneceğini unutmayın.
Dinleme becerilerinizi geliştirmek için, dinleme ve heceleme ve not alma becerilerinizi de geliştirmelisiniz.
*Choose the right answer (multiple choice)
Doğru cevabı seçin (çoktan seçmeli)

Çoktan Seçmeli formda, dinlemenin ana içeriğini bilmek için soruları okumalı, sorudaki anahtar kelimelerin ve cevabın altını çizmelisiniz.

İşaretler – dinleme parçasına işaretler – genellikle isimlerdir, çünkü isimler fiillerden daha az açıklamaya sahip olabilir. Cevap bilgisi genellikle sıfatlar, fiiller, zarflardır ve başka kelimelerle ifade edilmiştir.

Ayrıca, her cevapta farklı olan aynı türden kelimelerin altını çizmelisiniz çünkü bu, doğru veya yanlış cevabı ayırt etmenin anahtarı olabilir.

*Matching information
Çünkü cevapların sayısı tüm cevapları cevaplamak için kullanılmıyor. Bu nedenle adayların ödevin gerekliliklerini dikkatlice okuması gerekir. Sorular her zaman dinleme metninde bulunma sırasına göre dizilse de dinleme metnindeki fikirler sorudan farklı şekilde ifade edilebilir.
Bu tür bir soru için, dinleme metninin belirli içeriğine odaklanmalısınız. Bunun yanı sıra, uygulama sırasında eşanlamlılar, zıt anlamlı kelimeler ve çeşitli sözler geliştirmeniz gerekir.
*Labelling a diagram
Bir diyagramın etiketlenmesi
Cevapları doldurmak ve mevcut cevapları seçmek dahil olmak üzere iki tür soru olduğundan, adaylar test gereksinimlerini dikkatlice okumalıdır. Cevap formu için cevabınızdaki kelime sınırına dikkat etmeniz gerekmektedir. Cevap seçeneklerini gözden geçirme tekniğini uygulayın. Diyagrama daha yakından bakın ve diyagramın göstermek istediği yerlerin neler olabileceğini tahmin edin.

Dinleme dersinde sorudaki kelimeyle aynı anlama sahip başka kelimeler de olabilir, bu yüzden lütfen doğru cevabı seçmeye dikkat edin. Bu nedenle, eşanlamlılar geliştirmeli ve başka kelimelerle ifade etmelisiniz, … Ayrıca, haritalardaki, diyagramlardaki, ortak süreçlerdeki, yönleri ve yerleri belirten kelimeleri, cümleleri de anlamanız gerekir.
Örneğin:
in the middle of: in the middle
go through: go through
at the junction of: at the intersection of

*Answer the question-(Soruyu cevaplama)
Bu, Bölüm 3 IELTS Dinleme’de görünme olasılığı en düşük olan test türüdür. Adayların testi dikkatlice okuması ve soruna verilen cevaptaki kelime sınırını belirlemesi gerekir. Sorunun içeriğini okumaya devam edin, boşlukların etrafındaki bilgilere dikkat edin ve dinleme dersinde cevabı belirlemeye yardımcı olan anahtar kelimelerin altını çizin. Söz konusu bilgilerin dinleme seansı sırasında başka kelimelerle ifade edilebileceğini unutmayın, bu nedenle uygulama sırasında başka sözcüklerle açıklama alıştırması yapmalısınız.

IELTS LISTENING- Dinleme Testini yaparken dikkat edin:

2020 yılındaki sınav sorularından başlayarak ‘Section’ kelimesi ‘Part’ olarak değiştirildi.
Her zaman konu gereksinimlerini dikkatlice okuyun
Cevapların çoğundan adayın dikkatini dağıtmak için bahsedilebilir, bu nedenle anahtar kelimeyi dikkatlice dinlemeli, konunun tuzaklarından kaçınmalı ve önemli bilgileri nasıl açıklayacağınızı anlamalısınız.
Çoktan Seçmeli formda, eğer duyamıyorsanız, en olası cevabı seçin, böylece hiçbir soruyu boş bırakmaz ve hızlı bir şekilde sonraki soruya geçersiniz.
Dinlerken, doğru yazım için bitiş sesine dikkat edin (örneğin -ed, -s / -es, …)
Yukarıda, IELTS dinleme bölümü 3 için nasıl pratik yapılacağı anlatılmaktadır; Dinleme sınavının tamamı için dinleme alıştırmasının ipuçları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Dinleme Sınavı İpuçları ve bazı referans test setlerine bakabilirsiniz.

Eğitim ve öğretim alanında yaklaşık 11 yıllık deneyime sahip WOLA, önde gelen prestijli bir İngilizce dil merkezi olmaktan gurur duyuyor, açık bir rotaya göre ve her grup puanına uygun IELTS hazırlık kursları vererek her öğrenci için kalite güvencesini sağlıyor. Buna ek olarak, WOLA, öğrenciler için her becerinin gelişimini desteklemek amacıyla, profesyonel İngilizce öğretmenleri ve kendini işine adamış eğitmenlerden oluşan özel bir beceri eğitimi kursu sunmaktadır.
WOLA’da ki IELTS hazırlık kursları hakkında herhangi bir sorunuz varsa, cevaplar ve tavsiyeler için lütfen mümkün olan en kısa sürede IELTS REFERRAL PARTNER WOLA ile iletişime geçin.

IELTS Listening

 

IELTS Listening

 

IELTS Listening

error: Tüm hakları saklıdır