Ana sayfa » IELTS sınav içeriği
IELTS SINAV İÇERİĞİ
IELTS sınav içeriği;

İngilizce yeterlilik göstergesi olarak en çok kabul gören testlerden biridir. IELTS, İngilizcenin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların İngilizce dil seviyesini ölçmek için hazırlanmıştır.

100’ün üzerinde ülkede eğitim kurumları, devlet kurumları, profesyonel organizasyon ve şirketler bu test sonuçlarını İngilizce bilgisinin bir göstergesi olarak kabul etmektedir.

Özellikle İngiltere, Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Öğretim Kurumlarına giriş için ve Türkiye´de bazı üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet için bu sınav skoru kabul edilir.

IELTS dört beceriyi (listening, reading, writing, speaking) ölçen bir sınavdır.

İster Akademik Modülden ister Genel Modülden sınava girsinler, tüm öğrenciler aşağıdaki tabloda belirtilen dört bölümdeki soruları da cevaplamak durumundadırlar.

IELTS sınav içeriği;

 Listening testi IELTS sınavının ilk bölümünü oluşturur. Her biri on sorudan oluşan ve farklı bir dil ve içeriği kapsayan dört bölümden meydana gelmektedir.

Her sorunun değerinin bir puan olduğu bu test yaklaşık 30 dakika sürer.

Bu süre içinde verdiğiniz bütün cevapları soru kağıdı üzerine yazmalı ve sonra size verilecek 10 dakikalık sürede de cevaplarınızı cevap kağıdına aktarmalısınız.

  • 1. Bölüm İki konuşmacı arasındaki sosyal veya yarı resmi içerikli bir konuşma.
  • 2. Bölüm Sadece bir konuşmacı ile yapılan ve akademik olmayan bir konuşma.
  • 3. Bölüm Sayıları dörde kadar olabilen konuşmacılarla ile yapılan ve akademik durumlarla ilgili konuşma.
  • 4. Bölüm Üniversitede geçen bir konferans veya konuşma.
Soru tipleri:

Bazı sorular bir formun, çizelgenin veya şeklin tamamlanması ile ilgili olurken bazıları da not tamamlama veya dinlediğiniz konuyla ilgili bir listedeki bir takım bilgileri eşleştirmenizi gerektiren nitelikte ya da çoktan seçmeli olabilir.

IELTS LISTENING(DİNLEME) SINAV ÖRNEKLERİ İÇİN Tıklayın

IELTS sınav içeriği;

SPEAKING Bölümünde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

IELTS Speaking testinde dil seviyeniz akıcılık, kelime, gramer ve doğruluk ve telaffuz alanlarında 1-9 arasındaki puan sistemine göre derecelendirilir.

IELTS testini yapan kişiler, ölçme ve değerlendirmeleri en iyi yapacak şekilde özel olarak eğitilmişlerdir.

Öğrencilerin gergin, stresli olabileceklerini bildikleri için test süresince oldukça açık, anlaşılır ve teşvik edici davranma yoluyla yardımcı olurlar.

Size ne sorulduğunu dikkatle dinlemeniz ve sorulara tam ve uzun cevaplar vermeniz önemlidir.

Konuya bağlı kalmanız ve tekrarlamalardan ve sorularla ilgisi olmayan yanıtlardan kaçınmanız gerekmektedir.

IELTS Speaking testi birebir görüşme formunda yapılan üç bölümden oluşmaktadır.

Her üç bölümdeki görev de farklı konularla ilgili olup değişik dil yapılarını kullanabilmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Speaking bölümü için verilen toplam sure 11 ile 14 dakika arasındadır.

IELTS KONUŞMA(SPEAKING) SINAVI ÖRNEKLERİ İÇİN Tıklayın

IELTS sınav içeriği

IELTS sınavının Reading bölümünde oldukça kısa bir zaman dilimi içerisinde yaklaşık olarak 2.750 kelimelik 2 veya 3 metinden istenilen bilgiyi bulma kabiliyetinizi ölçer.

Hem Akademik, hem de Genel Sınav Modüllerinin Reading bölümlerinde 60 dakika içerisinde 40 soruyu cevaplamanız gerekir. Her sorunun değeri bir puandır.

AKADEMİK MODÜLDE READING: Bu bölümde her biri için 13-14 soru sorulan ve farklı türlerde yazılan üç metin bulunmaktadır.

Birinci metin betimsel bir metin olarak nitelendirilirken diğer ikisi genellikle bir takım tartışma ve görüşleri içerecek türdedir.

Soru tipleri: Her metin birden fazla türde sorular içerebilir.

Örneğin, cümleleri tamamlamak için metin içerisindeki ayrıntılı bilgileri bulmak; metindeki görüşleri tespit etmek böylece herhangi bir şeyin nasıl çalıştığını anlamak veya bir şema ya da tabloyu tamamlamak sorulabilecek sorular arasındadır.

GENEL MODÜLDE READING: Üç bölümden oluşur. Birinci bölüm sosyal durumlara dayanan iki veya daha fazla metin içerirken, ikinci bölümde iş veya kurs ortamı ile ilgili iki adet metin ve üçüncü bölüm de ise genel olarak okuma kavrayışını test eden ayrı bir metin bulunur.

Soru tipleri: Akademik modüldeki soru tiplerine benzer niteliktedir.

İlk iki bölümde bulunan metinler daha çok betimsel ve olgusaldır, gerçek olaylara dayanmaktadır.

Üçüncü bölümdeki metin ise bazı tartışmalar içerebilir.

IELTS sınav içeriği;

IELTS AKADEMİK MODUL OKUMA(READING) SINAVI ÖRNEKLERİ İÇİN ; Tıklayın
IELTS GENEL MODUL OKUMA(READING) SINAV ÖRNEKLERİ İÇİN ; Tıklayın

IELTS sınav içeriği

Genel Bilgiler: IELTS Writing bölümleri, sizin oldukça kısa bir zaman süresi içerisinde birbirinden oldukça farklı iki yazı parçasını üretme ve hazırlama becerinizi test eder.

Hem Akademik hem de Genel sınav modüllerinde, birinci yazma görevi ikinci yazma görevine nazaran daha uzundur ayrıca daha fazla puan değerine sahiptir.

Bu nedenle birinci görevi tamamlamak için yaklaşık 40 dakika ikincisi için ise yaklaşık 20 dakika ayırmanız önerilmektedir.

Writing bölümü için verilen toplam süre bir saattir.

Sınavın bu bölümünde içerik, organizasyon, kelime ve gramer 1 ve 9 skorları arasında değerlendirilmektedir

AKADEMİK MODÜL WRITING: Akademik Writing bölümündeki 1.görev adaylara diyagram ya da bir tablo olarak verilir üstelik en az 150 kelime kullanarak istenen bilgiyi sunmaları istenir.

Daha fazla çaba gerektirecek olan ikinci görevde ise verilen bir konu başlığı üzerine yazılı bir görüş hazırlamanız gerekir.

Ayrıca bu görüşlerinizi en az 250 kelime kullanarak ve destekleyici örnekler vererek açık ve net bir şekilde organize etmeniz beklenir.

GENEL MODÜL WRITING: Genel Writing modülündeki 1.görev belirli bir problemle ilgili kısa bir bilgiyi okuyarak ve o bilgiyi kullanarak cevaben en az 150 kelimeden oluşan bir mektup yazmasını içerir.

İkinci görev verilen bir konu başlığı ile ilgili yazılı bir görüş hazırlamakla birlikte bu görüşlerinizi en az 150 kelime kullanarak ve destekleyici örnekler vererek organize etmenizi gerektirir.

AKADEMİK MODUL YAZMA (WRITING) SINAV ÖRNEKLERİ İÇİN ; Tıklayın
IELTS GENEL MODUL YAZMA (WRITING) SINAV ÖRNEKLERİ İÇİN ; Tıklayın

YDS Sınav eğitimi wola

error: Tüm hakları saklıdır