İstinye Üniversitesi İstep Sınavı

İstinye Üniversitesi’ne kabul edilen tüm öğrencilerin İSÜ Yerleştirme Sınavına girmeleri gerekmektedir. Test “dil kullanımı”, “kelime bilgisi” ve “okuma” olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Öğrenciler, sonuçlarına göre uygun dil yeterlilik düzeyi gruplarına yerleştirilir. İstinye Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı’na (ISTEP) C1 seviyesi ve üzeri olarak sınıflandırılan öğrenciler kabul edilir. 60 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce hazırlık eğitiminden muaftır.

İngilizce Yeterlik Sınavı (ISTEP)

Bir akademik yılda; ISTEP (İstinye İngilizce Yeterlik Sınavı) Ekim, Ocak, Haziran ve Ağustos aylarında olmak üzere 4 kez uygulanmaktadır. İstinye Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavına (ISTEP) 2 gün kala yapılan İSÜ Seviye Belirleme Sınavında 75 ve üzerinde puan alan öğrenciler, Ekim ayındaki ilk ISTEP’e kabul edilmektedir. Ekim ayındaki bu ilk sınava 74 ve altı puan alan öğrenciler kabul edilmez.

Ocak, Haziran ve Ağustos aylarında sadece B2 seviyesine ulaşmış veya başarıyla tamamlamış öğrenciler İSTEP alabilirler. Her sınavdan önce sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi duyurulur.

ISTEP’ten 60 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programını başarıyla tamamlamış sayılırlar. 60 puanın altında puan alan öğrenciler bölüm eğitimine başlayamazlar. Bir sonraki ISTEP’e girmeleri ve başarılı olmaları bekleniyor.

İstinye Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı 3 bölümden oluşmaktadır; dinleme, okuma ve yazma.

Dinleme kısmı iki bölümden oluşmaktadır. 

Seçmeli Dinleme: Bu bölümde öğrencilere soru kağıdı verilir. Öğrencilerin ses kaydını dinlerken soruları cevaplamaları beklenir.

Örnek Seçmeli Dinleme soruları ve cevapları

      Chinese Economy – Questions & Answer Key
QUESTIONS
1. While China was not in a good condition economically for around a century until the 1970s, the Western
world achieved substantial economic success. This success was thanks to
_________________________ that happened in Western countries.
2. In 2016, China was not able to achieve the same level of GDP that it had achieved since 1990. Jonathan
Eckert attributes this to a decline in five ingredients of the Chinese economy. Write three of them.
a) _________________________________
b) _________________________________
c) _________________________________
3. The lecturer states that one reason why the Chinese economy is expected to slow down is because of
demographic shifts. The lecturer explains that,
a) First, the proportion of the working population will be relatively small because of the
__________________________.
b) Second, there will be a dramatic increase in the number of children because of lower
_________________________.
c) Third, there will be a dramatic increase in the number of old people because of
_________________________
4. The lecturer points out that an autocratic government can be successful in developing
________________________ and ______________________, but these are not sufficient for a
higher level of economic growth.
5. The lecturer states that Chinese citizens are classified as urban registrants and rural registrants. While
urban registrants tend to enjoy better _______________________ and __________________,
rural registrants have rights to ____________________________.
6. The lecturer lists three advantages of doing business with China.
a) China has a ____________________________
b) China has a ____________________________
c) _________________________ of industries in China
7. The lecturer states that China is losing agricultural soil and this is attributed to two factors:
__________________________ and __________________________
ANSWER KEY
1. industrial revolutions
2.
– manufacturing
– construction,
– labour force
– productivity
– capital
3.
a) one-child policy
b) infant mortality
c) increased longevity
4. basic industry / infrastructure
5. education / health services / the use of land
6.
a) strong financial sector
b) large population
c) privatization
7. erosion / industrialization

Not Alma: Bu bölümde öğrencilerden kaydı dinlerken boş bir kağıda not almaları beklenir. Parçayı dinledikten sonra, öğrencilere notlarını kullanarak cevapladıkları bir dizi soru verilir.

 örnek Not-çekme sorulara ve yanıtlarına ilişkin

Bill of Rights – Questions & Answer Key
QUESTIONS
1- The people who wrote the first U.S. Constitution are referred to as ……………………………………………….
2- What is the Bill of Rights?
……………………………………………….……………………………………………….
3- According to the Bill of Rights people are free to practice any religion or no religion at all. However, the
government can disallow some practices. The lecture exemplifies two such practices: These are:
……………………………………………….……………… and ……………………………………………….………………
4- The lecturer states that Freedom of the Press does not involve
……………………………………………….……………… and ……………………………………………….………………
5- The First Amendment lays out five basic human rights. Two of these are freedom of religion and
freedom of the Press. What are the other three?
a) ……………………………………………….………………
b) ……………………………………………….………………
c) ……………………………………………….………………
6- In the U.S. some people are against the right to bear arms, while others are for it. Those who argue for
gun ownership say that owning guns helps people to ……………………………………………….………… (write one)
but those against gun ownership say that having laws to control gun ownership is a way to
……………………………………………….………… (write one)
7- According to the Third Amendment, citizens do not have to provide ………………………………………… to
soldiers. This amendment was especially important during the ……………………………………………….…………
8- The Quartering Act allowed British troops to stay at the colonists’ homes. This angered the colonists
because it was regarded as a ……………………………………………….…………
ANSWER KEY
1- The Framers/ The Founding Fathers of the U.S.
2- the first ten amendments (to the U.S. Constitution.)
3- human sacrifice / illegal drug use
4- printing lies about people/copying someone else’s work
5-
a) freedom of speech,
b) freedom of assembly,
c) freedom to petition the government
6- protect themselves OR prevent a tyrannical government OR go hunting /
prevent shootings OR keep criminals from getting guns
7- accommodation / Revolutionary War
8- violation of privacy

Dinleme bölümünün tamamlanması yaklaşık bir saat sürer.

Okuma bölümü 2 bölümden oluşmaktadır. 

Arama Okuma: Bu bölümde öğrencilere akademik bir okuma metni ve sorular verilir. Öğrencilerin soruları metni gözden geçirerek ve tarayarak cevaplamaları beklenir. Bu kısım 40 dakika sürmektedir.

         Click burada örnek arama okuma metni ve soruları için.

         Click burada cevap anahtarı için.

Dikkatli Okuma : Bu bölümde öğrencilere başka bir akademik okuma metni ve soruları verilir. Öğrencilerden metni ayrıntılı olarak okumaları ve soruları cevaplamaları beklenir.

Bu kısım 40 dakika sürmektedir.

          Click burada örnek dikkatli okuma metni ve soruları için.

          Click burada cevap anahtarı için.

Okuma bölümünün tamamlanması yaklaşık bir buçuk saat sürer.

Yazma bölümü iki bölümden oluşmaktadır.

Öğrencilerden, verilen konular hakkında iyi yazılmış iki akademik makale yazmaları beklenir.

           Click burada örnek yazı sorular.

Bu kısım 80 dakika sürmektedir.

Değerlendirme : Her bölüm 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her bölümün puanları ortalamayı şu oranlarda etkiler: Dinleme %30, Okuma %30, Yazma %40. 60 ve üzeri puan alan öğrenciler sınavı geçerler.

İstinye Üniversitesi İstep Sınavı

Muafiyet için Üniversite Tarafından Kabul Edilen Diğer Sınavlar

İlan edilen tarihte gerekli sonuçları teslim eden öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı ve Erasmus İngilizce Yeterlik Sınavından muaf tutulur. Son teslim tarihinden sonra getirilen belgeler kabul edilmez.

NOT: Bu belgelerin geçerlilik süresi 2 yıldır. Süresi dolan belgeler kabul edilmez.

Kabul Edilen Sınavlar

Kabul Edilen Puanlar

TOEFL IBT

Toplam 75

Sayfada bulunan açıklamalar ve örnekler İstinye Üniversitesinin Resmi Web sayfasının açıklamaları ve örnekleridir.

Wola İSTEP sınavına yönelik çalışmalarını öğrencilerinin başarılı olması için özel olarak bu doğrultuda eğitim vermektedir.Wolada alacağınız hazırlık sınavları sınıf geçme dersleri siz değerli öğrencilerimizin başarılı olması için bu program doğrultusunda verilmektedir.

WOLA ile başaracaksınız !

istinye üniversitesi istep kursu.jpg

error: Tüm hakları saklıdır