Ana sayfa » Kadir Has Üniversitesi İYS Reading

 

Kadir Has Üniversitesi İYS Reading

 

Kadir Has Üniversitesi İYS Reading bölümü öğrencilerin sınavlarında dikkat etmesi gereken detayları anlamaları için WOLA tarafından hazırlanmıştır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İYS SINAVI READING BÖLÜMÜ

Bu doküman KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İYS sınavı READING BÖLÜMÜNDE kullanabileceğiniz spesifik ve stratejik bilgileri sağlamaktadır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İYS sınavında 3 bölüm vardır:
1-Reading-Okuma (%40)
2-Listening-Dinleme (%30)
3-Writing-Yazma (%30)

Khas. Üniversitesi İYS Sınavı Reading-Okuma Bölümü (%40)

Khas. Üniversitesi İYS Sınavı Reading-Okuma Bölümü 2 bölümden
oluşmaktadır.

1.BÖLÜM: SKIMMING (GÖZDEN GEÇİRME) (% 15)

Kadir Has Üniversitesi İYS Sınavı Reading-Okuma 1. Bölümü olan skimming (gözden geçirme) bölümünde genellikle bilim ya da sosyal bilim temalı bir metin gelmektedir.

Gelen metin muhtemelen bir lisans ders kitabından alınan güçlü iç tutarlılığa sahip 5-6 sayfalık bir metindir.

Gözden geçirme amacıyla gerçek metinler, yani lisans ders kitapları kullanılacaktır ancak örn. popüler bilim veya sosyal bilim dergileri / yayınları,The Economist vb. diğer uygun kaynaklar da kullanılabilir.

Khas. Üniversitesi İYS Sınavı Reading-Okuma 1. Bölümü olan skimming (gözden geçirme) bölümünde öğrencilerden beklenen başlıkları paragraflarla eşleştirmeleridir.

Sorular yaklaşık 7-9 soru olmakta ve de sorular metnin sırasına uygun şekilde VERİLMEMEKTEDİR.

• Bu bölüm, öğrencilerin neyin okumaya değer olduğunu veya bir metnin (veya bir metnin belirli bölümlerinin) belirli bir amaç için okunmaya uygun olup olmadığını belirlemek için genişletilmiş metin miktarlarıyla hızlı, seçici ve etkili bir şekilde baş edip edemeyeceklerini test etmeyi amaçlamaktadır.

• Kadir Has Üniversitesi İYS Sınavı Reading-Okuma 1. Bölümü olan skimming (gözden geçirme) bölümünde öğrencilerin metnin daha derinlemesine işlemesinden ziyade bilginin belli bir zaman kısıtında bulmaları beklenmektedir.

• Kadir Has Üniversitesi İYS Sınavı Reading-Okuma 1. Bölümü olan skimming (gözden geçirme) bölümünde öğrencilerin metni yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya işlemesi beklenmektedir.

Kadir Has Üniversitesi İYS Sınavı Reading-Okuma 1. Bölümü olan skimming (gözden geçirme) bölümünde; öğrencilerin çalışmalarıyla ilgili bilgi ve fikirleri bulmak için büyük miktarda metin işlemeye ihtiyaç duyduğu Birinci Sınıf Üniversite derslerinin okuma taleplerini yansıtmayı hedeflemektedir.

2.BÖLÜM: DETAILED READING (DETAYLI OKUMA) (% 25)

Kadir Has Üniversitesi İYS Sınavı Reading-Okuma 2. Bölümü olan detailed reading (detaylı okuma) metninde benzer temaya sahip her biri 2-3 sayfadan oluşan iki metin (Metin A ve Metin B) sorulmaktadır.

Kadir Has Üniversitesi İYS Sınavı Reading-Okuma 2. Bölümü olan detailed reading (detaylı okuma) her metin, o temanın farklı bir yönünü ele almaktadır. Örneğin; eğer detailed reading (detaylı okuma) da tema ‘Industrial Revolution’ ise ilk metin ‘Industrial Revolution in Britain’ ve diğer metin ‘Industrial Revolution in France’ olabilir.

Sorular: Kadir Has Üniversitesi İYS Sınavı Reading-Okuma 2. Bölümü olan detailed reading (detaylı okuma) her metinde 4-6 ayrıntılı okuma sorusu vardır (Görev 1 ve 2) Soruların sırası, metin (ler) deki bilgilerin sırası ile aynı olacaktır.

Yanıt biçimi kısa yanıtlı, çoktan seçmeli boşluk doldurma şeklinde olabilir.

Kadir Has Üniversitesi İYS Sınavı Reading-Okuma 2. Bölümü olan detailed reading (detaylı okuma) görev 3 de, öğrencilerden Metin A ve Metin B’deki bazı önemli bilgilere dayanarak kısa boşluklu bir metni tamamlamalarını istenir.

Öğrenciler, metinlerde verilen bilgilerdeki benzerlik ve farklılıklara dikkat etmelidir.

Amaç: Kadir Has Üniversitesi İYS Sınavı Reading-Okuma 2. Bölümü olan detailed reading (detaylı okuma) bölümündeki temalar ve metin türleri, öğrencilerin birinci sınıfta çalışacakları bazı ana tema ve metinlere benzemektedir.Bununla birlikte öğrencilere bunun bir okuma testi olduğunu ve bu alanlarla ilgili herhangi bir uzman bilgisi olmadan tüm soruları cevaplayabileceklerini vurgulamak önemlidir.

Ana konu alanları şunlardır:

– Tarihteki önemli olaylar (sosyal, politik ve ekonomik değişimin nedenleri / etkileri örneğin aile, Rönesans, savaşlar, devrimler vb.; karşılaştırmalı tarih örneğin iki farklı ülkede sanayileşme)
– bilim ve teknoloji (ör. biyoloji, psikoloji ve çevre sorunları)
– psikoloji (örn. kişilik, teoriler, tarih)

WOLA DA KADİR HAS-READING EĞİTİMİ:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İYS SINAVI READING İÇİN SINAV STRATEJILERİ;

KADİR HAS Üniversitesi İYS Sınavı Reading bölümünde paragraf tamamlama sorularında biraz dikkat ederek ve seçenekleri eleme yoluna giderek doğru cevapları bulabilirsiniz.

Unutmayın! Sizden tüm paragrafın çevirisini yapmanız beklenilmiyor. Yapmanız gereken şey, sizden istenilen boşluğu seçeneklerden hangisinin dolduracağını bulabilmek.

Temel okuma tekniklerini edinerek ve seçenekleri eleyerek bu kısımda başarılı olmamanız için hiç bir neden yoktur.

Paragraf Tamamlama Sorularında ilk önce dikkat etmeniz gerekenler:

1. Zaman Uyumu: boşluktan önce ve sonra zaman uyumuna bakmalısınız.
2. “This, that, these” gibi işaret sıfatlarına dikkat edin
3. “Because, even though, but” gibi bağlaçlara dikkat edin.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İYS SINAVI READING SINAVI PARAGRAF VE OKUMA SORULARI İÇİN ÖNERİLER;

 Tüm sınavlarda adayların en çok çekindikleri bölümlerden biri okuma soruları ya da paragraf soruları diye adlandırılan kısımdır. Bu durumun aslında bir kaç temel nedeni var:

1)Kelime bilgisi yetersizliği.
2)Soru köklerini tanımamak.
3)Reading parçaları okuma deneyiminin olamaması.
4)Şıkları elemeyi bilmemek.
5)Paragrafta nereye bakacağını bilmemek.
6)Zamanı Kullanmada sorun yaşanması.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İYS SINAVI READING SINAVINDA READING
METNİNİ OKURKEN :

**Önce soruları okuyun; Soruların tamamını aklınızda tutamazsınız ama paragraf ile ilgili bir fikriniz olacaktır ve size ne sorulduğunu az çok bileceksiniz.

 1)Paragrafta bilmediğiniz kelimelerle vakit kaybetmeyin!

 2)Gördüğünüz bağlaçların altını çizin (Therefore, Because, However…)

 3)Ana fikre odaklanın, detaylara takılmayın…

WOLA DA KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İYS SINAVI

READING BÖLÜMÜ EĞİTİMİ;

Arkadaşlar, KADİR HAS Üniversitesi hazırlık bölümünde okuyan ve daha önce KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ-İYS sınavına girmiş tüm öğrencilerin ortak söylemi skimming” bölümünde çok zorlandıkları ve bu bölümden puan alamadıkları için geçer nota ulaşmadıklarıdır.Gramer, kelime ve okuma bilgimizin iyi olması KADİR HAS Üniversitesi İYS Sınavı Reading bölümünden başarılı olacağımız anlamına gelmemektedir.

KADİR HAS Üniversitesi İYS Sınavı Reading skimming bölümü sınav formatına ve seviyesine göre çalışıldığı takdirde başarılı olunabilmektedir.

WOLA KADİR HAS Üniversitesi İYS Sınavı Reading skimming bölümünde başarılı olmak için bir metindeki ana fikirleri hızlı bir şekilde bulmayı öğreniyoruz.

WOLA KADİR HAS Üniversitesi İYS Sınavı Reading skimming bölümünde tüm metni detaylı bir şekilde okuyacak zaman olmadığı için, metnin hangi bölümlerinin okunmaya değer olduğunu key word bulma çalışması dahil olmak üzere öğreniyoruz…

*İngilizce uygulanarak ve de kullanarak gelişen bir lisan olduğu için sizlere gerek kurlarınız da gerek KADİR HAS-İYS sınavı bölümlerinde istenen her konu ile ilgili yüzlerce test ve örneği öğrenerek çözüyoruz…

**Reading metinlerinde karşınıza “komplex cümle yapıları” gelecektir. Çoğu öğrenci “reading” parçasını okuduğunda anladığını ve ama soruları cevaplamak için yeterince anlamlandıramadığını belirtmiştir.

Anlamlandırabilmek için ileri gramer yapılarını ve istenen kelime yapılarını bilmek gereklidir.

WOLA GRAMER eğitimimiz de sizin “reading” sınavlarında başarılı olabilmeniz için “gramer yapı” çözümlemelerini ve sınavınız da istenen kelime yapılarını detaylıca çalışmaktayız…

WOLA DA KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İYS SINAVI READING BÖLÜMÜ READİNG
EĞİTİMİNDE;

WOLA da; sınav formatına uygun DETAYLI READING SINAV FORMAT İÇERİĞİNİ çalışıyoruz…

*Sınavlarınızda karşılaşacağınız SORU YAPILARINI ve de ÇÖZME YÖNTEMLERİNİ çalışıyoruz…

* Tüm soru tiplerine göre ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİ öğreniyoruz…

* WOLA DA KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İYS SINAVI READING BÖLÜMÜ

READİNG SINAV FORMATI ÖRNEK READING parçaları üzerinden HER BİR SORU TİPİNİ ÇÖZME TAKTİKLERİNİ çalışıyoruz… (wh- questions, açık uçlu soru tipleri,cümle tamamlama, ana fikri bulma, sebep sonuç ilişkisi, kıyaslama ve parça içerisinde kelimelerle tamamlama soruları)

* Öğrencilerin KADİR HAS İYS sınavına hazırlanırken en çok zorlandıkları konu sınav formatında çalışma materyaline ulaşamamalarıdır.

*WOLA TARAFINDAN WOLA DA KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İYS SINAVI READING SINAV FORMATINDA HAZIRLANAN ÖRNEK READING PARÇALARI ÜZERİNDEN SORU ÇÖZÜM VE ANLATIMLARINI işliyoruz…

*READING parçalarını anlamayı hem gramer hem de kelime bazında çalışarak öğreniyoruz…

*READING BÖLÜMÜNDE BAŞARILI OLABİLMEK İÇİN NASIL ÇALIŞMANIZ GEREKTİĞİNİ ANALİZ VE ÇÖZÜM TAKTİKLERİNİ kelime çalışma yöntemimiz ve de WOLA METHOD ile birlikte onlarca KADİR HAS-İYS formatında WOLA tarafından hazırlanmış özgün “reading” parçaları üzerinden çalışıyoruz.

Siz de WOLA ile başaracaksınız…

Kadir Has Üniversitesi İYS Reading

https://www.instagram.com/wolaakademi/

error: Tüm hakları saklıdır