Ana sayfa » Koç Kuepe Reading Taktikleri

 

Kuepe reading

blank

Koç Kuepe Reading Taktikleri İçeren yazımı detaylı bir şekilde okumanızda fayda var.

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI READING ve USE OF ENGLISH BÖLÜMÜ
STRATEJİ ve TAKTİKLER

Bu doküman, KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI READING ve USE OF ENGLISH
BÖLÜMÜNDE kullanabileceğiniz spesifik ve stratejik bilgileri sağlar.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVINDA 4 aşama vardır:

Aşama 1- READING&USE OF ENGLISH PART (OKUMA ve DİL KULLANIMI
(GRAMER) BÖLÜMÜ
READING: (20 PUAN) USE OF ENGLISH: (20 PUAN)
Aşama 2-Listening-Dinleme Bölümü (15 PUAN)
Aşama 3-Writing-Yazma Bölümü(25 PUAN)
Aşama 4-Speaking-Konuşma Bölümü(20 PUAN)

1-)KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI READING ve USE OF ENGLISH PART (OKUMA ve DİL KULLANIMI (GRAMER) BÖLÜMÜ

READING: (20 PUAN) USE OF ENGLISH: (20 PUAN)

Bu bölüm toplam 65 dakika sürer.40 puan değerindedir.Her soru 1 puandır.Reading (Okuma):Koç Üniversitesi Kuepe Sınavı Reading bölümü 10 soru içeren
uzun reading text (okuma metni) ve 5’er soru içeren 2 kısa reading text (okuma metni) den oluşur.Koç Üniversitesi Kuepe Sınavı Reading bölümü toplam 20 reading sorusundan oluşur. Tüm reading soruları multiple choice (çoktan seçmeli) formatında hazırlanmıştır.Use of English: Koç Üniversitesi Kuepe Sınavı Use of English bölümü (Dil kullanımı&Gramer) 20 dakika sürer. Toplam 20 puan değerinde olup, 20 sorudan oluşur. Her soru 1 puandır. 10 soru vocabulary (kelime bilgisi), 10 soru structure (yapı) dan oluşmaktadır. Bu bölümdeki sorular cloze test (boşluk tamamlama)formatında hazırlanmıştır.

Koç Kuepe Reading Taktikleri;

KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI USE OF ENGLISH İÇİN SINAV
STRATEJILERİ;

 Koç Üniversitesi Kuepe Sınavı Use of English bölümünde gramer soruları çözülmesi en kolay olan bölümlerden biridir çünkü sizden her konu için belli
konuların detaylarını ve kurallarını bilmeniz istenmektedir. İlk bakışta çokmuş gibi görünen gramer konuları ve kuralları aslında hiç de o kadar fazla değildir.

 Her dilde belli başlı kurallar vardır ve bu kurallar sınırlıdır. Gramer sınırlı kurallarla, sınır sayıda cümlenin kurulabildiği bir sistemdir aslında. Öncelikle
Koç Üniversitesi Kuepe Sınavı Use of English bölümü için gramer eğitimi alırken dikkat etmeniz gereken hususlar şunlardır;

 Çalıştığınız konuda hangi belli başlı yapılar kullanılıyorsa bilmelisiniz, ayrıcane tür yapılar kullanılamaz, bunlarda mutlaka bilmelisiniz. Çünkü sorular bu
şekilde oluşturulmaktadır. Örneğin tense çalışıyorsanız ” By the time” hangi tenslerle kullanılır sorusunun cevabını bilmelisiniz ama aynı zamanda ” By the
time “görünce nelere elemeniz gerektiğini de mutlaka bilmelisiniz ve seçeneklerde hemen eleme yapmalısınız.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI VOCABULARY-KELİME SORULARI
İÇİN SINAV STRATEJILERİ;

Koç Üniversitesi Kuepe Sınavı Vocabulary-Kelime bölümünde; bir kelimeye baktığınız zaman o kelimeyi daha önce hiç görmemiş iseniz ya da hatırlamıyorsanız anlamını hemen çıkartamayabilirsiniz.Gramer bilginiz sayesinde ek ve köklerden arındırdığınız halde bile hala zorlanıyorsanız veya şüphe ediyorsanız, o zaman bu kelimenin nerede, hangi durumda, hangi ortamda kullanıldığına ve kime/neye atfedildiğine bakmalısınız.Buna İngilizce Eğitim terminolojisinde CONTEXT (Bağlam / Genel Durum) denir.Koç Üniversitesi Kuepe Sınavı Vocabulary-Kelime bölümünde; bağlama bakarak (yani kelimenin kullanıldığı ortama, cümleye), o kelime veya tamlama hakkında oldukça yeterli derecede bilgi sahibi olabilirsiniz.Bunun için asla sadece kelimeye bakıp ben anlamını bilmiyorum diye vazgeçmeyin.Konuşmayı öğrenen her çocuk da aslında kelimeleri tek tek ezberlemez.Çocuklarda kelimeleri bağlam sayesinde öğrenirler.

Koç Kuepe Reading Taktikleri;

Eş Anlam ve Yeniden Anlatım;
Bazı kelimelerin, tamlamaların veya cümlelerin takip eden cümlede açıklaması yapılabilir.Türkçede “yani, bir başka deyişle” gibi bağlaçlarla yaptığımız yeniden anlatımlar İngilizce “That is, In other words.” gibi bağlaçlar ile gösterilmektedir.Ayrıca kelimelerin eş anlamları verilerek de onlar hakkında bilgi olmamız sağlanmaktadır. Anlamını bilmediğiniz kelime belkide bir sonraki cümlede eş anlamı ile verilmiş olabilir.Dolaylı Anlatım;Bazı cümlelerde ise sorulan kelimenin dolaylı bir şekilde anlatımı ya da ne olduğu hakkında bir ima vardır.Örneğin “Joothers do not last long. However, other electronic devices tend to las much longer”Yukarıdaki örnekte ikinci cümlede “other(s)” kullandım ve bu kelime sayesinde”others”kelimesinin tam olarak ne olduğunu anlamasak da, onun bir elektronik eşya olduğunu öğreniyoruz.Bu tip dolaylı anlatımlarda genellikle işaret sıfatları veya  zamirler  kullanılmaktadır. Bunlar “such, other, some, few…”

KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI READING İÇİN SINAV STRATEJILERİ;

Koç Üniversitesi Kuepe Sınavı Reading bölümünde paragraf tamamlama sorularında biraz dikkat ederek ve seçenekleri eleme yoluna giderek doğru cevapları
bulabilirsiniz.Unutmayın! Sizden tüm paragrafın çevirisini yapmanız beklenilmiyor.Yapmanız gereken şey, sizden istenilen boşluğu seçeneklerden hangisinin dolduracağını bulabilmek.Temel okuma tekniklerini edinerek ve seçenekleri eleyerek bu kısımda başarılı olmamanız için hiç bir neden yoktur.

Paragraf Tamamlama Sorularında ilk önce dikkat etmeniz gerekenler:

1. Zaman Uyumu: boşluktan önce ve sonra zaman uyumuna bakmalısınız.
2. “This, that, these” gibi işaret sıfatlarına dikkat edin
3. “Because, even though, but” gibi bağlaçlara dikkat edin.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI READING SINAVI PARAGRAF VE OKUMA
SORULARI İÇİN ÖNERİLER;

 Tüm sınavlarda adayların en çok çekindikleri bölümlerden biri okuma soruları ya da paragraf soruları diye adlandırılan kısımdır.Bu durumun aslında bir kaç temel nedeni var:
 Kelime bilgisi yetersizliği
 Soru köklerini tanımamak
 Reading parçaları okuma deneyiminin olamaması
 Şıkları elemeyi bilmemek
 Paragrafta nereye bakacağını bilmemek
 Zamanı Kullanmada sorun yaşanması

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI READING SINAVINDA READING
METNİNİ OKURKEN :

**Önce soruları okuyun; Soruların tamamını aklınızda tutamazsınız ama paragraf ile ilgili bir fikriniz olacaktır ve size ne sorulduğunu az çok bileceksiniz.
Paragrafta bilmediğiniz kelimelerle vakit kaybetmeyin!
Gördüğünüz bağlaçların altını çizin(Therefore, Because, However…)
Ana fikre odaklanın, detaylara takılmayın…

Koç Kuepe Reading Taktikleri;

WOLA DA KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI

READING ve USE OF ENGLISH BÖLÜMÜ EĞİTİMİ;

Arkadaşlar,Koç Üniversitesi hazırlık bölümünde okuyan ve daha önce KOÇ ÜNİVERSİTESİ-KUEPE sınavına girmiş tüm öğrencilerin ortak söylemi “Use of
English” bölümünde çok zorlandıkları ve bu bölümden puan alamadıkları için geçer nota ulaşmadıklarıdır.Gramer bilgimizin iyi olması Koç Üniversitesi Kuepe Sınavı Reading ve Use Of English bölümünden başarılı olacağımız anlamına gelmemektedir.Koç Üniversitesi Kuepe Sınavı Reading&Use of English bölümü sınav formatına ve seviyesine göre çalışıldığı takdirde başarılı olunabilmektedir.WOLA GRAMER EĞİTİMİMİZDE; İngilizce tüm “grammer” yapılarının “writing” ve “speaking” bölümlerin de doğru bir şekilde kullanabilmeniz için nerede-neden-nasıl kullanılacağını öğreniyoruz.

*İngilizce uygulanarak ve de kullanarak gelişen bir lisan olduğu için sizlere gerek kurlarınız da gerek KOÇ-KUEPE sınavı bölümlerinde istenen her konu ile ilgili
yüzlerce test ve örneği öğrenerek çözüyoruz…

*Bildiğimiz bilgiler eğer doğru yerde ve doğru şekilde kullanılmaz ise, bilgiyi bilmeninanlamı yoktur! WRITING sınavların da puanlama scalasında; Öğrencinin bilmesi gereken AKADEMİK GRAMER YAPILARINI doğru ve organizasyon yapısı ile koordineli bir şekilde kullanması beklenmektedir.

AKADEMİK GRAMMER yapıları nedir, nerede ve nasıl kullanılır detaylı bir şekilde çalışıyoruz, sınav formatınıza göre çözüyoruz, öğreniyoruz…
**Reading metinlerinde karşınıza “komplex cümle yapıları” gelecektir. Çoğu öğrenci“reading” parçasını okuduğunda anladığını ve ama soruları cevaplamak için yeterince anlamlandıramadığını belirtmiştir. Anlamlandırabilmek için ileri gramer yapılarını ve istenen kelime yapılarını bilmek gereklidir. WOLA GRAMER eğitimimiz de sizin“reading” sınavlarında başarılı olabilmeniz için “gramer yapı” çözümlemelerini ve
sınavınız da istenen kelime yapılarını detaylıca çalışmaktayız…

Koç Üniversitesi Kuepe Sınavı Reading ve Use Of English bölümünde sorulan çoktan seçmeli gramer sorularını çözebilmek için sağlam bir gramer alt yapısı, kelime bilgisi  ve pratik düşünce gerektirmektedir.

Koç Kuepe Reading Taktikleri;

WOLA DA KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI READING ve USE OF ENGLISH
BÖLÜMÜ EĞİTİMİNDE;

Dil bilgisi sorularını çözebilmek için gerekli olan kelime bilgisi ve fiiller, edatlar gibi temel gramer kurallari sınavlarınızda başarılı olabilmeniz için sınav format ve taktiği çerçevesinde çalışıyoruz.

WOLA DA KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI READING ve USE OF ENGLISH BÖLÜMÜ READİNG EĞİTİMİNDE;

WOLA da; sınav formatına uygun DETAYLI READING SINAV FORMAT İÇERİĞİNİ çalışıyoruz…
*Sınavlarınızda karşılaşacağınız SORU YAPILARINI ve de ÇÖZME YÖNTEMLERİNİ çalışıyoruz…
* Tüm soru tiplerine göre ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİ öğreniyoruz…

* WOLA DA KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI READING ve USE OF ENGLISH BÖLÜMÜ READİNG SINAV FORMATI ÖRNEK READING parçaları üzerinden HER BİR SORU TİPİNİ ÇÖZME TAKTİKLERİNİ çalışıyoruz…

(wh- questions, açık uçlu soru tipleri, cümle tamamlama, ana fikri bulma, sebep sonuç ilişkisi, kıyaslama ve parça içerisinde kelimelerle tamamlama soruları)
*WOLA TARAFINDAN WOLA DA KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI READING ve USE OF ENGLISH SINAV FORMATINDA HAZIRLANAN ÖRNEK READING PARÇALARI ÜZERİNDEN SORU ÇÖZÜM VE ANLATIMLARINI  işliyoruz…

Koç Kuepe Reading Taktikleri;

*READING parçalarını anlamayı hem gramer hem de kelime bazında çalışarak öğreniyoruz…
*READING BÖLÜMÜNDE BAŞARILI OLABİLMEK İÇİN NASIL ÇALIŞMANIZ
GEREKTİĞİNİ ANALİZ VE ÇÖZÜM TAKTİKLERİNİ kelime çalışma yöntemimiz ve de
WOLA METHOD ile birlikte onlarca KOÇ-KUEPE formatında WOLA tarafından
hazırlanmış özgün “reading” parçaları üzerinden çalışıyoruz.
Siz de WOLA ile başaracaksınız…

 

error: Tüm hakları saklıdır