Ana sayfa » Koç Üniversitesi Hazırlık Programı

 

koç üniversitesi kuepe

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK PROGRAMI

Koç Üniversitesi Hazırlık Programı; Koç Üniversitesine kabul alan öğrenciler önce Koç Üniversitesi-Seviye Belirleme Sınavına girmektedirler. Koç Üniversitesi-Seviye Belirleme Sınavı; Koç Üniversitesine kabul alan öğrencilerin İngilizce seviyelerini saptamak ve KUEPE ye girecek olan öğrencileri belirlemek amacıyla düzenlemektedir.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI

Koç Üniversitesi-Seviye Belirleme Sınavı öğrencinin dil bilgisi, okuma becerisi, kelime bilgisi ve hızlı düşünme ve analiz yeteneğini ölçen çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır.Koç Üniversitesi-Seviye Belirleme Sınavından yeteri kadar yüksek puan alan öğrenciler üniversite yeterlik sınavına(KUEPE SINAVI) girme hakkı kazanırlar. Seviye belirleme puanı yeteri kadar yüksek olmayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu’nda puanlarına uygun seviyelere yerleştirilirler.

KUEPE SINAVI NEDİR?

Her Üniversitenin kendi hazırlık atlama sınav formatı mevcuttur.KUEPE sınavı Koç Üniversitesinin hazırlık atlama sınavının adıdır.KUEPE KOÇ UNIVERSITY ENGLISH PROFICIENCY EXAM adının kısaltmasıdır.Koç Üniversitesi öğrencileri hazırlık programını bitirmek ve fakülteye geçmek için KUEPE sınavından 60 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Koç Üniversitesi Hazırlık Programı;

KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVININ AŞAMALARI NEDİR?

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVINDA 4 aşama vardır:

Aşama 1- READING&USE OF ENGLISH PART (OKUMA ve DİL KULLANIMI
(GRAMER) BÖLÜMÜ
READING: (20 PUAN) USE OF ENGLISH: (20 PUAN)
Aşama 2-Listening-Dinleme Bölümü (15 PUAN)
Aşama 3-Writing-Yazma Bölümü(25 PUAN)
Aşama 4-Speaking-Konuşma Bölümü(20 PUAN)

Koç Üniversitesi Hazırlık Programı;

KOÇ ÜNİVERSİTESİ-KUEPE-READING
KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI READING BÖLÜMÜ;

KUEPE sınavının 40 puanlık bölümünü oluşturmaktadır.

20 puan lık bölümü READING bölümüdür. 20 puanlık bölümü USE OF ENGLISH bölümüdür.USE OF ENGLISH bölümü “vocabulary” ve “structure” bölümlerinden oluşmaktadır.KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI READING BÖLÜMÜNDE; 3 ayrı metin mevcuttur. İlk metin 900-1000 kelimeden oluşan bir metindir ve bu metinden 10 soru sorulmaktadır.İki ayrı 500-700 kelimeden oluşan metinlerin her birinden 5 soru olmak üzere 10 soru sorulmaktadır.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI USE OF ENGLISH BÖLÜMÜNDE

Yaklaşık 400 kelimelik bir yapıdan dilin doğru kullanımını ölçen 10 soru sorulmaktadır.Kelime bölümünde akademik İngilizce kelime bilginizi ölçen yaklaşık 400 kelimelik biryapıdan 10 soru sorulmaktadır.KOÇ ÜNİVERSİTESİ-KUEPE-READING bölümü ile ilgili detaylı sınav içeriğine, strateji ve taktiklere BLOG sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Koç Üniversitesi Hazırlık Programı;

KOÇ ÜNİVERSİTESİ-KUEPE-LISTENING
KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI LISTENING BÖLÜMÜ;

KUEPE sınavının 15 puanlık bölümünü oluşturmaktadır.
KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI LISTENING BÖLÜMÜ; WHILE-LISTENING (dinlerken cevaplama) ve NOTE-TAKING (dinlerken not alma ve sonra cevaplama) olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI LISTENING BÖLÜMÜ; WHILE-LISTENING (dinlerken cevaplama) bölümü 5 sorudan oluşan 5 puanlık bölümü oluşturmaktadır.KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SINAVI LISTENING BÖLÜMÜ; NOTE-TAKING(dinlerken not alma ve sonra cevaplama) bölümü 10 sorudan oluşan 10 puanlık bölümü oluşturmaktadır.KOÇ ÜNİVERSİTESİ-KUEPE-LISTENING bölümü ile ilgili detaylı sınav içeriğine,strateji ve taktiklere BLOG sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Koç Üniversitesi Hazırlık Programı;

KOÇ ÜNİVERSİTESİ-KUEPE-WRITING;

KOÇ ÜNİVERSİTESİ-KUEPE-WRITING bölümü KUEPE sınavının 25 puanlık bölümünü oluşturmaktadır.KOÇ ÜNİVERSİTESİ-KUEPE-WRITING bölümünde yaklaşık 450 kelimelik bir akademik makale yazılması beklenmektedir. Konular akademik bir konu veya güncel olaylar ile ilgilidir.
KOÇ ÜNİVERSİTESİ-KUEPE-WRITING bölümünde süre 65 dk. dır.KOÇ ÜNİVERSİTESİ-KUEPE-WRITING bölümünde istenen belli yapılar, analiz ve yazım teknikleri mevcuttur.KOÇ ÜNİVERSİTESİ-KUEPE-WRITING bölümü ile ilgili detaylı sınav içeriğine,strateji ve taktiklere BLOG sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Koç Üniversitesi Hazırlık Programı;

KOÇ ÜNİVERSİTESİ-KUEPE-SPEAKING
KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SPEAKING SINAVI BÖLÜMÜ;

KUEPE sınavının 20 puanlık bölümünü oluşturmaktadır.KOÇ ÜNİVERSİTESİ KUEPE SPEAKING SINAVI yaklaşık süre olarak 10 dk.sürmektedir.Önce öğrencinin bilgilerinin alınan sınava ön hazırlık, “warm up” sınava ısındırma olarak tabir edebileceğimiz puanlandırılmayan bir giriş bölümü ile başlanılır.Daha sonra öğrencilerden bir konu ile ilgili kişisel görüş ve fikirlerini belirtmelerini isteyen diğer bir bölüm ile devam etmektedir.En son olarak sorulan ilgili konu ile ilgili örneklendirme ve detaylandırma istenen son bölüm ile bitirilmektedir.KOÇ ÜNİVERSİTESİ-KUEPE-SPEAKING bölümü ile ilgili detaylı sınav içeriğine,strateji ve taktiklere BLOG sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Koç Üniversitesi Hazırlık Programı;

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK OKULU KAÇ SEVİYEDEN OLUŞUR?

ELC öğrencileri ELC’ye dört seviyeden birinde başlarlar.

 Temel (Foundation)

 Orta Altı (Pre-Intermediate)

 Orta (Intermediate)

 Orta Üstü (Upper Intermediate).
Üst bir seviyeden Koç Üniversitesi hazırlık programına başladığınız takdirde ve de not ortalamanızı istenen seviyede oluşturabildiğiniz takdirde yarım dönem
de hazırlık atlam sınavı olan KUEPE sınavına girmeye hak kazanabilirsiniz.Sen başı gerçekleştirilen sınavlarda ne kadar yüksek bir puan alırsanız sizin için büyük avantaj oluşturacaktır.

Koç Üniversitesi Hazırlık Programı;

HAZIRLIK PROGRAMINDA OKURKEN KUEPE SINAVINA GİREBİLME ŞARTLARI NEDİR?

Öğrencinin KUEPE’ye girmeye hak kazanması için belirtilen derslerden dönem içinde yeterli puanı (Intermediate 80, Upper-intermediate 65) toplaması gerekmektedir.Yeterlilik sınavından geçer puanı alamamış olan öğrenci, programı tamamlamamış olacağı için müfredatta alması gereken derse kaydolacak ve tamamlayacaktır (Intermediate 80 ile sınava giren ve kalan öğrenci Upper-intermediate dersini alır;Upper-intermediate 65 ile sınava giren öğrenci Upper-intermediate dersini tekrar alır.)

Birinci Yıl ELC öğrencileri (Güz, Bahar ve Yaz Dönemleri):KUEPE’ye girebilmek için ya da dışarıdan alınan sınavların kabul edilebilmesi için Orta (B1+/ Intermediate) seviyeyi 80 puan veya Orta-üstü (B2/Upper intermediate) seviyeyi 65 puan toplayarak tamamlaması gerekmektedir.

İkinci Yıl ELC Öğrencileri (Güz ve Bahar Dönemi): KUEPE’ye girebilmek için Orta (B1+/ Intermediate) seviyeyi 80 puan veya Orta-üstü (B2/Upper-intermediate) seviyeyi 65 alarak tamamlaması gerekmektedir. Dışarıdan getirilen sınavlarda yeterli puan alındığı takdirde herhangi bir koşul aranmamaktadır.

2018 ve 2019 Girişli İkinci Yıl ELC Öğrencileri (Güz Dönemi): KUEPE’ye girebilmek için bulundukları seviyeyi 65 puan alarak tamamlaması gerekmektedir.Dışarıdan getirilen sınavlarda yeterli puan alındığı takdirde herhangi bir koşul aranmamaktadır.

İkinci Yıl ELC Öğrencileri (Bahar Döneminden Sonra): ELC’de iki yılı tamamlamış öğrencilere iki af sınavına girme hakkı verilecektir. Eğer isterlerse yaz dönemindeki ELC derslerine de devam edebilirler, ancak yaz döneminde ders alma zorunlulukları yoktur. Herhangi bir şart aranmaksızın aşağıdaki af sınavlarına girme hakları vardır.

Koç Üniversitesi Hazırlık Programı;

 Yaz okulu sonundaki KUEPE  (Temmuz sonu).

 Eylül ayında yapılan KUEPE.

Bu öğrenciler aynı zamanda dışarıdan verilen sınavları da af sınavı olarak teslim edebilirler. Af sınav dönemi tamamlandıktan sonra eğer öğrenciler belirtilen
sınavlardan yeterli puanı alamamış olurlarsa okuldan ayrılmaları gerekir. ELC sınav kabul şartları ve test merkezi sınırlandırmaları af sınavları için de uygulanır.

KUEPE YERİNE KABUL EDİLEN SINAVLAR

Aşağıda belirttiğimiz sınavlardan istenen şartlarda yeterli puana sahip isteniz, Koç Üniversitesi hazırlık sınavından muaf olabilirsiniz…
Kabul Edilen Sınav Sonuçları:

YDS / E-YDS: 100 üzerinden 80. Sınava giriş tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır.

TOEFL IBT*: 80/20 (Yazılı bölümden): Eğer öğrenci sınava yurt dışında girmişse Üniversite Yönetim Kurulu’na sınavının kabulu için dilekçe yazabilir. My Best Scores uygulaması kabul edilmemektedir. Sınava giriş tarihinden itibaren geçerlilik süresi 2 yıldır.

PTE Academic* (Pearson Test of English): 90 üzerinden 67. Sınava giriş tarihinden itibaren geçerlilik süresi 2 yıldır.

CAE/CPE*: Grade of C. Sınava giriş tarihinden itibaren geçerlilik süresi 3 yıldır.Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

PTE Academic (Pearson Test of English): 67

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi kapsamında,  dışarıdan kabul edilen tüm sınavlar için (TOEFL IBT, PTE  Akademik ve CAE) sınavlar Türkiye’de alınmışsa sadece devlet üniversitelerinde alınmış sınav sonuçları kabul edilmektedir.

Koç Üniversitesi Hazırlık Programı;

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK PROGRAMI WOLA

KOÇ ÜNİVERSİTESİ-İngilizce Seviye Belirleme Sınavının İçeriği; Koç Üniversitesine kabul alan öğrenciler önce Koç Üniversitesi-Seviye Belirleme Sınavına girmektedirler. Koç Üniversitesi-Seviye Belirleme Sınavı; Koç Üniversitesine kabul alan öğrencilerin İngilizce seviyelerini saptamak ve KUEPE ye girecek olan
öğrencileri belirlemek amacıyla düzenlemektedir. Koç Üniversitesi-Seviye Belirleme Sınavı öğrencinin dil bilgisi, okuma becerisi, kelime bilgisi ve hızlı düşünme ve analiz yeteneğini ölçen çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır. Koç Üniversitesi-Seviye Belirleme Sınavından yeteri kadar yüksek puan alan öğrenciler üniversite yeterlik sınavına (KUEPE SINAVI) girme hakkı kazanırlar.Seviye belirleme puanı yeteri kadar yüksek olmayan öğrenciler İngilizce Hazırlık
Okulu’nda puanlarına uygun seviyelere yerleştirilirler. Koç Üniversitesi-Seviye Belirleme Sınavında gramer soruları mevcuttur. Dil Bilgisi soruları iki kişi arasındaki konuşma formatındadır. Her soru için öğrenciler boşluk bırakılan cümleyi en iyi ve doğru tamamlayan şıkkı seçecektir.Koç Üniversitesi-Seviye Belirleme Sınavında Kelime Bilgisi soruları mevcuttur.Kelime bilgisini ölçen bu bölümde öğrenciler cümlede boşluk bırakılan yeri en iyi ve doğru tamamlayan kelimeyi seçeceklerdir.Koç Üniversitesi-Seviye Belirleme Sınavında Okuduğunu Anlama soruları mevcuttur.Bu bölümde, öğrenciler bir cümleyi okuyup anlayacaklar ve o cümle ile ilgili sorulan soruya şıklar arasından doğru cevabı vereceklerdir.

WOLA DA KOÇ ÜNİVERSİTESİ-İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI EĞİTİMİ

WOLA DA KOÇ ÜNİVERSİTESİ-İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI EĞİTİMİNDE;Koç Üniversitesi-Seviye Belirleme Sınavında başarılı olabilmeniz için gerekli taktikleri, geçiş kelimelerini, bağlantıları sınav formatında çalışıyoruz.Koç Üniversitesi-Seviye Belirleme Sınavında dil bilgisi sorularının bir kısmında öğrenci, her soru için boşluk bırakılan cümleyi en iyi ve doğru tamamlayan şıkkı seçecektir.Bu tip çoktan seçmeli gramer sorularını çözebilmek için sağlam bir gramer alt yapısı, kelime bilgisi ve pratik düşünce gerektirmektedir.

WOLA KOÇ ÜNİVERSİTESİ-İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI EĞİTİMİNDE;dil bilgisi sorularını çözebilmek için gerekli olan kelime bilgisi ve fiiller,edatlar gibi temel gramer kurallari sınavlarınızda başarılı olabilmeniz için sınav format ve taktiği çerçevesinde çalışıyoruz.Koç Üniversitesi-Seviye Belirleme Sınavında;kelime bilgisini ölçen soru bölümünde öğrencilerden cümlede boşluk bırakılan yeri en iyi ve doğru tamamlayan kelimeyi seçmeleri beklenmektedir.

WOLA DA KOÇ ÜNİVERSİTESİ-İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI EĞİTİMİNDE; yılların tecrübesi ile sınav formatınızda istenen ve işlenen sınavınız için gerekli kelimeleri WOLA METHOD yöntemi ile çalışıyoruz, öğreniyoruz ve sınav formatında çalışıyoruz…

HAZIRLIK PROGRAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DUYURULARA elc.ku.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu aydınlatma yazısı Wola tarafından Koç Üniversitesinin web sayfasında bulunan bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır.

error: Tüm hakları saklıdır