Lise İngilizce Eğitimi

Lise çağında eğitim gören öğrenciler artık süreç içinde Üniversiteye hazırlanmaya başlar. İster yurt içinde isterse yurt dışında eğitim almaya karar versin, Üniversite hayatında başarılı bir yol izlemek isteyen tüm öğrencilerin İngilizce lisanına bir şekilde hakim olmaları gerekir. Lise çağında bulunan tüm öğrenciler eğer okudukları okul özel olarak farklı bir yabancı dil alanında eğitim vermiyorsa İngilizce genel anlamda derslerinden biridir. Lise sınıflarında öğrendikleri İngilizce öğrencilerin ortalama olarak A2 ile B1 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyeler ders olarak belki ortalama bir seviye kabul edilebilir; fakat sınavlar ne yazık ki öğrencinin aldığı İngilizce eğitimle konulara vakıf olduğunu ve anladığını kabul ederek yapılır. Sonuçta bir çok öğrenci sınavlarda ciddi zorluklar çeker. Öğrenci okul harici ciddi bir yabancı dil desteği alamadığı taktirde sınavlarda da istediği notu alması zorlaşır.

Lise İngilizce eğitimi Türkçe derslere oranla farklı bir sistemde gelişir. Öğrencinin kendi lisanında alışmadığı bir gramer yapısı ve cümle kurulumu ile birlikte farklı kelime telaffuzları karşısında psikolojik problemler yaşamasına sebep olur. Netice olarak öğrencinin motivasyonu düşer ve bu diğer derslerini etkiler.

WOLA sadece bir dil okulu olarak konuyu ele almaz aynı zamanda karşısındakinin yetişkinliğe doğru giden farklı bir  teknolojik çağda yaşayan ve bu çağda hakim dilin İngilizce olduğunu kabul ederek öğrenciyi ele alır. WOLA olarak amacımız öğrencilere sadece okul için ihtiyaç duyacakları kadar İngilizce öğretmek değil aksine onları gelecekte bir dünya vatandaşı olmak üzere hazırlamak için eğitim vermektir.

Lise çağında öğrencilerin anlayışları ve kavramaları yetişkinlere nazaran daha hızlı olsa da sabır ve konsantrasyon zorlukları yaşadıkları tüm veliler için bilinen bir gerçektir. WOLA bu anlayış çerçevesinde öğrencinin eğitimi üstlenir ve başarılı olması için yetişkin adayı olan bu bireylere göre eğitim programı uygular.

WOLA tarafından yıllara dayanan tecrübe ile geliştirmiş WOLA-METOD sayesinde lise çağında bulunan öğrenciler hızla İngilizceye karşı geliştirdikleri isteksizliği üzerlerinden atmaktadırlar. Dersler ilerledikçe öğrenci artık İngilizce dilini bir ders olarak değil sevdiği  bir hobi olarak görmeye başlar ve hızla öğrenme moduna girer.

Öğrenci İngilizce dilini anlayıp kavradıkça sabırsızlık sorunu ile birlikte konsantrasyon problemide ortadan kalkar.

WOLA olarak misyonumuz gençlerimizi gelecek kuşaklar olarak yeni dijital ve bilgi çağına hazırlayacak Lisan eğitimini vermektir.

Lise ingilizce eğitimi

error: Tüm hakları saklıdır