MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ – PLAT hazırlık atlama sınavını W.O.L.A. ile hiç zorlanmadan geçeceksiniz. Siz de bizimle başaranlar arasında yerinizi alın!

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ – PLAT HAZIRLIK KURSU PROGRAMIMIZ

– MEDİPOL HAZIRLIK SINAV SİSTEMİNE ÖZEL EĞİTİM
– HAZIRLIK SINAVI ve KUR ATLAMA SINAVLARINA YÖNELİK ÖZEL SINAV PROGRAMI
– DİNLEME VE DİNLERKEN NOT ALMA ÇALIŞMALARI
– CLOZE TEST – DİL BİLGİSİ – OKUMA PARÇALARI ÇALIŞMALARI
– HAZIRLIK SINAVINA YÖNELİK HAZIRLANMIŞ ÇOK SAYIDA SORU ÇALIŞMALARI
– HAZIRLIK OKULU TECRUBESİ OLAN EĞİTMENLER
– KİŞİYE ÖZEL YAZMA EĞİTİMİ
– HAFTA İÇİ ve HAFTA SONU ETÜT PROGRAMLARI
– W.O.L.A. eğitim materyalleri kullanılmaktadır.

* Tüm eğitmenlerimiz HAZIRLIK ATLAMA SINAVLARI – HAZIRLIK BÖLÜMÜ eğitiminde uzman ve tecrübeli akademisyenlerdir.
* Kursumuzda bulunan geniş arşivimiz hazırlık materyalleri ile öğrencilerimizin hizmetindedir.

Ana sayfa » Medipol Üniversitesi

medipol üniversitesi

medipol üniversitesi

Medipol Üniversitesi

Medipol Hazırlık Atlama Kursu – PLAT

Medipol Üniversitesi Yıl Sonu Muafiyet Sınavı (Preparatory Language Achievement Test – PLAT): Medipol Üniversitesinin yabancı dil başarı sınavıdır. PLAT, The Common European Framework of Reference’a (CEFR) göre B2+ seviyesinde bir sınavdır. Dilim sonu final sınavları gibi beş bölümden oluşan bu sınavın Yıl İçi Değerlendirme Kriterindeki ağırlığının %40 olduğu unutulmamalıdır.

Ara Sınav: Öğrencilerin müfredat dâhilinde ilerleme durumlarını gözlemleyebilmek, hatalı öğrenimleri kontrol ederek bunlara dair doğru geri bildirimleri zamanında yapmak adına dilim içerisinde uygulanan kısa sınavlardır. Bir dilim eğitimi sürecinde en az iki adet kısa sınav uygulanır ve uygulanan her bir sınavdan sonra öğrencilere sınava dair geri bildirimler yapılır. Bu sınavların bir diğer önemli amacı ise öğrencileri her dilim sonunda yapılacak olan dilim sonu sınavına hazırlamaktır. Kısa Sınavlar haftalık durum değerlendirmeleridir ve öğrencinin sınava gelememesi durumunda tekrarlanmazlar.

Dilim Sonu Sınavı: Bu sınavların amacı öğrencinin dilim boyunca öğrenmiş olduğu konuların test edilmesidir. Dilim sonu final sınavları her dilim sonunda öğrencilerin bir üst seviyeye geçebilmesi için uygulanan sınavlardır. Her dilim sonunda 1 sınav olmak üzere eğitim döneminde dört kez yapılır.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI İŞLEYİŞİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ:
Alanında uzman bir ekibe sahip olan İngilizce Hazırlık Programı, bölüm derslerinin İngilizce olarak gören öğrencilerimize yabancı dili etkili şekilde kullanma becerisini sağlamak için hizmet vermektedir. Buna göre öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik şekilde hazırlanmış olan Medipol Üniversitesi İngilizce Hazırlık programı dört seviyeden oluşmaktadır. Başlangıç seviyesi (Avrupa Ortak Dil Kriterleri Bildirgesine göre A1) , İleri Başlangıç (Avrupa Ortak Dil Kriterleri Bildirgesine göre A2),Orta seviyesi (Avrupa Ortak Dil Kriterleri Bildirgesine göre B1) ve Orta üstü seviye (Avrupa Ortak Dil Kriterleri Bildirgesine göre B2)

Tüm seviyelerin tamamlanması 32 haftaya göre programlanmıştır. Haftalık ders saati 26 saattir ve her ders 45 dakikadan oluşmaktadır. 32 haftanın sonunda öğrencilerimizin İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabildikleri B2+ (İleri Seviye) seviyesine gelmeleri beklenmektedir. Yoğun İngilizce programımız öğrencilerimize gerekli temel becerileri kazandıracak, İngilizceyi küreselleşen dünyada ve kendi kariyerlerinde akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlayacaktır. Bu yoğun program süresince temel dil becerilerini kullanmanın yanı sıra, bir dil için gerekli olan dört temel unsuru; dil bilgisi, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmiş olacaklardır. İngilizceyi etkili şekilde kullanabilme becerileri öğrencilere akademik okuma parçalarını anlama, yorumlama ve farklı alanlarda bilimsel ve akademik makaleler yazma becerileri kazandıracaktır. Öğrenci, bu yoğun programı başarılı şekilde bitirdiğinde kendi alanında verilen dersleri rahatlıkla takip edebilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olacaklardır.

Hazırlık Programı öğretim amaçlarının gerektirdiği gibi etkili, verimli ve öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlanmıştır. Akademik yıl boyunca öğrencilerin ilerleme durumlarını görmek, eksikliklerini saptamak için birçok sınav yapılmaktadır, böylece hem öğrenciler hem de öğretim görevlileri karşılarına çıkabilecek İngilizceyle alakalı problemleri ortadan kaldırma veya minimum seviyeye düşürme imkânına sahip olacaklardır.

Medipol Üniversitesi  Hazırlık Programı küresel ve çağdaş bir dil eğitimine uygun şekilde düzenlenmiştir. Haftalık ders programı 26 saatten oluşmaktadır ve bu 26 saat Temel ders ( Main Course ), Dilbilgisi (Grammar), Akademik Okuma, (Academic Reading), Dinleme (Listening), Konuşma (Speaking), Akademik Makale Yazma (Academic Writing) den oluşmaktadır.

Seçilen metotlar çağdaş dil eğitim sistemlerinde kabul edilen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına, seviyelerine ve gelişimlerine uygun olan metotlardır. Hazırlık Programımızda temel amaçlarımız öğrencilerimize iyi bir dil eğitimi vermenin yanı sıra, dil eğitiminin kaçınılmaz bir süreci olan hedef dilin kullanıldığı ülkelerin kültürel yapısını ve o kültürle alakalı bir bilgilendirme de yapmaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi, en öncelikli amacımız öğrencinin dili anlaması, anladığını ifade edebilmesi, yazıya dökebilmesi ve kendi akademik çalışmalarında kullanabilmesidir.

Dersler boyunca öğrencilerimize teoriyle beraber pratik yapabilme, zaman içerisinde testler, ilgili konuyla alakalı çalışma soruları, bilgilendirme broşürleri ve görsel objeler verilecektir. Bunun yanında seçtiğimiz dil öğrenme metotları öğrencilerimize yalnız başına çalışabilme imkânı sağlayacak, konuyla alakalı onları yönlendirecek ve onlara yol gösterecektir. Önemini vurgulamayı uygun gördüğümüz bir diğer nokta ise kelime öğretimidir; öğrencilerimiz her eğitim dilimi boyunca ortalama 1000-1200 yeni kelime öğrenmiş olacaklar. Bu kelimeleri günlük hayatta hem konuşurken hem de kompozisyon veya makale yazarken etkili şekilde kullanabileceklerdir.

Üniversitemiz hazırlık okulunda görev yapan öğretim görevlilerimiz, yıllarca hazırlık okullarında görev yapmış, İngilizce eğitim alanında yurtiçi ve yurtdışında farklı teknikler ve metodoloji üzerine birçok sertifikaya sahip, gayretli, tecrübeli eğitimcilerdir. Öğretim görevlilerimiz, hafta içinde ders dışı zamanlarda öğrencilerle birebir veya gruplar halinde çalışabilmek için zamanlarını ayıracak ve bunu bir program dahilinde öğrencilere bildireceklerdir. Etkili bir dil eğitimi için grupları oluşturan öğrenci sayısı minimal seviyede tutulacak, çalışma ortamı öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanacaktır.

HAZIRLIK SİSTEMİ NASIL İŞLER?

İngilizce Hazırlık Programı dört adet sekiz veya dokuz haftalık dilimden oluşur. Öğrenciler ilk dilimde Genel İngilizce ile başlarlar ve takip eden dilimlerde dört ana beceri (Okuma, Konuşma, Yazma ve Dil Bilgisi) çalışmalarıyla devam ederler. Her bir dilimin detayları ilgili bölümlerde belirtilen standart bir notlandırma sistemi vardır. Medipol Üniversitesi’ne kayıt sonrası bölümdeki eğitim dili İngilizce olan öğrenciler bir muafiyet sınavına tabi tutulur. Bu Yeterlilik Sınavı sadece öğrencilerin bölümüne geçmesi için yeterliliklerini test etmekle kalmaz ayrıca Hazırlık Programı için İngilizce seviyelerini de belirler.

MUAFİYET: Medipol Üniversitesi Hazırlık Programı Muafiyet Sınavından geçme notu olan 75’i alan ya da YÖK tarafından onaylanan herhangi bir dengi sınavdan (YDS-E-YDS: 70, CAE: B, CPE: C, TOEFL IBT: 84, PEARSON PTE Academic: 71) son üç yılda alınan bir sınav notu sunan öğrenciler Hazırlık Programından muaf edilir.

Örnek bir Muafiyet Sınavına ulaşmak için BURAYI tıklayın.

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE MUAFİYET SINAVI

Muafiyet Sınavı beş bölümden oluşur; Dinleme, Okuma, Kelime bilgisi, İngilizce kullanımı ve Yazma. Bölüme geçebilmek için sınav geçme notu 75’tir. Bu sınavdan 60 ila 74 arası alan öğrenciler sonrasında yapılan bir Konuşma testinde konuşma yeteneklerinden sınava tabi tutulur.

KONUŞMA SINAVI

Konuşma Sınavından 75 alan öğrenciler de hazırlık programından muaf edilecektir ve bölümlerine geçeceklerdir. Bu aşamaların herhangi birinde başarısız olanlar sonuçlarına göre uygun bir seviyeye yerleştirilecek ve bir yıllık İngilizce Hazırlık Programı okuyacaklardır.

YARI DÖNEMDEKİ MUAFİYET SINAVI

İlk dönem sonunda (Dilim 2) da başka bir Yeterlilik Sınavı vardır. Bu sınavın içeriği ve uygulanması önceki sınavdan hiçbir farklılık göstermemektedir. Yarı dönem muafiyet sınavında “speaking sınavı” yapılmamaktadır.

DİLİM SİSTEMİ

İngilizce Hazırlık Programı her biri sekiz ya da dokuz hafta olan dört dilimden oluşur. Her bir dilimde öğrenciler tüm temel becerileri görür ve buna göre değerlendirilir. Öğrenciler her bir dilimde öğretmen değerlendirmesinden (TA), projelerden, portfolyolardan, Dilim-Ortası Sınavından (MTE) ve Dilim Başarı Testinden (TAT) ortalama notlar alır. Medipol Üniversitesi Hazırlık Programı modüler sistem uygulamadığından dilimlerde kalma veya tekrar etme yoktur. Öğrencinin bir önceki dilimdeki başarısına göre her bir dilimden sonra seviyelerine göre yeni sınıflar oluşturulur.

Medipol Üniversitesi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Öğrenciler uygun bir seviyeye yerleştirildikten sonra bölüm ihtiyaçları analizine dayanan bir program takip edilecektir. Aşağıdaki ölçme ve değerlendirme sistemi akademik takvimdeki her bir dilimde kullanılacaktır:

Dilim-Ortası Sınavı (MTE): Her bir dilimde öğrencilerin ilerlemesini ölçen bir Dilim-Ortası Sınavı olacaktır. Bu sınav dilim notunun %20’sini oluşturur.

Öğretmen Değerlendirmesi(TA): Her bir öğrenciye her bir eğitmen tarafından devam durumları, derse katılımları ve ev ödevlerine dayanan bir öğretmen değerlendirme notu verilir. Tüm öğretmen değerlendirme notlarının ortalaması dilim notunun %10’unu oluşturur.

Dilim Başarı Testi (TAT): Her bir dilimin sonunda, öğrencilerin ilerlemesini ölçen bir Dilim Başarı Testi olacaktır. Bu sınav, dilim notunun %40’ını oluşturur.

P.L.A.T. (Dil Ölçüm Yeterlilik Testi): Yıl sonunda öğrencilerin Dinleme (Dinlerken Yapma & Not-alma), Okuma Anlama ve Kelime bilgisi, Yazma ve İngilizce kullanımını test eden bir sınav uygulanır.

P.L.A.T. Telafi Sınavı: P.L.A.T. sınavından başarısız olan öğrenciler P.L.A.T. Telafi Sınavına girebilirler.

ESP (English for Specific Purposes): Öğrencilermizin bölümlerinde kullanacakları terminolojiye aşinalık kazanmaları amacıyla ESP dersi (mesleki İngilizce) verilmektedir. Mesleki İngilizce, yıllık ölçme değerlendirme notunun %10’unu oluşturmakta ve yalnızca 2. dönem verilmektedir.

Proje: Öğrencilerimize kollektif çalışma imkanı sağlayan ve bir konu üzerinde çalışma ve üretme imkanı veren uygulamalardır. Proje değerlendirmeleri, dilim notunun 1. dönem %20’sini, 2. dönem ise %15’ini oluşturur.

Portfolyo: Öğrencilerimizin yazma becerilerini geliştirmek amacıyla, yapmış oldukları çalışmaların değerlendirmesidir. Portfolyo değerlendirmeleri, dilim notunun 1. dönem %20’sini, 2. dönem ise %15’ini oluşturur.

Medipol Üniversitesi

YILLIK NOTLANDIRMA

Geçme notu 70’tir ve bu not dört dilim ortalamasının %60’I ve P.L.A.T. sınav sonucunun %40’ı alınarak hesaplanır. Eğer bir öğrencinin dört dilim ortalama notu 80 ve üzerindeyse o öğrenci P.L.A.T. sınavından muaf olur. Bu durumda, öğrencinin 4 dilim ortalaması geçme notudur.

DEVAMSIZLIKLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER ŞEYLER

Öğrencilerin derslere devamı tüm dilimlerdeki başarılarını devam ettirmeleri için zorunludur. Devamsızlık kayıtlarının tutulmasında katı bir politika uygulanmaktadır ve tüm eğitmenler haftalık TA notlarını etkilediği için bunu yapmakla sorumludur. Bununla birlikte öğrencilerin tüm derslerinin toplam sayısının %15’i kadarında devamsızlık yapmalarına izin verilir. Toplam sayıyı aşan her öğrenci başarısız olur ve P.L.A.T. Sınavına giremez.

OFİS SAATLERİ

Her dilimde, eğitmenlerin önceden belirlenmiş ofis saatleri vardır. Bu ofis saatleri öğrencilerin / fakülte üyelerinin / ailelerin istediği bilgileri sağlamak için kullanılır.

ETÜT SAATLERİ

Bir birimdeki her bir eğitmen, derslerden sonra kalan öğrencileri için etüt yapmaktan sorumludur. Eğitmenler her bir dilimdeki programlarını öğrencileri için belirleyebilirler.

DANIŞMANLIK SİSTEMİ

Her sınıfa her bir dilim başında bir sınıf danışmanı atanır. Bu eğitmen öğrencileri duyurularla ilgili bilgilendirmekten ve gerekli olan herhangi rehberliği sağlamaktan sorumludur

.Medipol Üniversitesi

Medipol Üniversitesi

Bu sınavlar beş bölümden oluşur:

  • İngilizcenin Kullanımı ve Kelime Bilgisi (Use of English & Vocabulary)
  • Okuma-Anlama (Reading Comprehension)
  • Yazma (Writing)
  • Dinleme (Listening)
  • Konuşma (Speaking)

* Sınavlar uygun görülmesine göre “Konuşma” ve/veya “Yazma” bölümlerini içermeyebilir.

Bölüm Yüzdelik Ağırlığı
Use of English & Vocabulary %20
Reading Comprehension %20
Listening %20
Writing %20
Speaking %20

Sene Sonu Telafi (PLAT Make Up) Sınavı: Sene Sonu Muafiyet (PLAT) sınavından başarısız olan öğrenciler “make up sınavı”  adında PLAT sınavının tekrarı niteliğinde olan sınava girer. Dilim sonu sınavlarının telafisi yapılabilir ancak kısa sınavlar (quiz) içerikleri belli haftalara dair hazırlandığından bu tip sınavlara dair telafi sınavı uygulaması yoktur.

error: Tüm hakları saklıdır