Ana sayfa » Özyeğin Trace Sınavı

 

özyeğin üniversitesi trace sınavı

ÖZYEĞİN TRACE Sınavının İçeriği;

Özyeğin Trace sınavı ; kabul alan öğrenciler önce ÖZYEĞİN-İngilizce Düzey Belirleme Sınavına girmektedirler.

Kabul alan  öğrencilerin İngilizce seviyelerini saptamak ve TRACE’e girecek olan öğrencileri belirlemek amacıyla düzenlemektedir.

Düzey Belirleme Sınavında başarısız olan öğrenciler, test sonuçlarına bağlı olarak uygun sınıflara (A2 veya B1) yerleştirilirler.

Özyeğin Üniversitesi İngilizce Düzey Belirleme sınavı çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır.

ÖZYEĞİN-İngilizce Düzey Belirleme Sınavında  öğrencinin dinlediğini anlama becerisinin ölçüldüğü listening bölümü mevcuttur.

İlk 20 soru “listening” bölümünü içermektedir.

Bu bölümde öğrenciler iki farklı soru tipi ile karşılaşacaktır.

İlkinde konuşmacı bir soru soracak ve öğrenci şıklardan doğru olan cevabı işaretleyecektir.

İkinci soru tipinde ise öğrenciler konuşmacının cümlesini en iyi özetleyen seçeneği işaretleyeceklerdir.

ÖZYEĞİN-İngilizce Düzey Belirleme Sınavında  ki diğer 30 soru gramer sorularından oluşmaktadır.

Dil Bilgisi soruları iki kişi arasındaki konuşma formatındadır.

Her soru için öğrenciler boşluk bırakılan cümleyi en iyi ve doğru tamamlayan şıkkı seçecektir.

Özyeğin Üniversitesi Trace sınavı

ÖZYEĞİN-İngilizce Düzey Belirleme Sınavında  ki  51-80 arası sorular: Kelime Bilgisi sorularıdır.
Bu bölümde, öğrenciler cümlede boşluk bırakılan yeri en iyi ve doğru tamamlayan kelimeyi seçeceklerdir.

ÖZYEĞİN-İngilizce Düzey Belirleme Sınavında  ki  81-100 arası sorular:  Okuduğunu Anlama sorularıdır.

Bu bölümde, öğrenciler bir cümleyi okuyup anlayacaklar ve o cümle ile ilgili sorulan soruya şıklar arasından doğru cevabı vereceklerdir.

WOLA DA ÖZYEĞİN TRACE SINAVI EĞİTİMİ

ÖZYEĞİN Üniversitesi:

Özyeğin TRACE Sınavında  öğrencinin dinlediğini anlama becerisinin ölçüldüğü listening bölümü mevcuttur.

İlk 20 soru “listening” bölümünü içermektedir.

Ses kaydı başlamadan önce, her bölümün başında o bölümün sorularını dikkatlice okumanız önemlidir.

Sonuçta Bu ses kaydını takip etmenize ve cevapları belirlemenize yardımcı olacaktır.

Bir bölümü tamamladıktan sonra, bir sonra ki bölüm için endişelenmekten ziyade, gelen bölümün sorularını okumak faydalı olacaktır.

Cevabı belirlemenize yardımcı olması için sorudaki anahtar kelimeler veya eş anlamlılarını (bir kelime ile aynı veya hemen hemen aynı anlamı olan başka bir kelime) duymaya çalışın.

İkinci olarak Ses kaydının hangi aşamasını dinlediğinizi belirten sözcükleri dikkatle dinleyin.

Örneğin; ‘firstly’, ‘my next point’, ‘to sum up’.

Bu sözcükler hangi soruya ulaştığınızı belirlemenize yardımcı olacaktır.

Ses kaydını dinlerken uymayan seçeneklerin üstünü çizin.

Bu doğru cevabı bulmanızı kolaylaştırır.

WOLA DA ÖZYEĞİN TRACE SINAVI EĞİTİMİNDE;

ÖZYEĞİN-İngilizce Düzey Belirleme Sınav formatında başarılı olabilmeniz için gerekli taktikleri, geçiş kelimelerini, bağlantıları sınav formatında çalışıyoruz.

Listening bölümünde yer alan çoktan seçmeli sorular, çok çeşitli becerileri test etmek için kullanılır.

Özyeğin Trace sınavı

 

WOLA DA ÖZYEĞİN-İNGİLİZCE DÜZEY BELİRLEME SINAVI EĞİTİMİNDE;

Dinleme becerisini geliştirmek ve dinlediğini anlamak üzere sınav formatında sistemli çalışmalar gerçekleştirilir.

ÖZYEĞİN-İngilizce Düzey Belirleme Sınavında  ki diğer 30 soru dil bilgisi  sorularından oluşmaktadır.

Dil Bilgisi soruları formatı iki kişi arasındaki konuşma formatında hazırlanmıştır.

Her soru için öğrenciler boşluk bırakılan cümleyi en iyi ve doğru tamamlayan şıkkı seçecektir.

Bu tip çoktan seçmeli gramer sorularını çözebilmek  sağlam bir gramer alt yapısı, kelime bilgisi ve pratik düşünce ile mümkündür.

WOLA DA ÖZYEĞİN TRACE SINAVI EĞİTİMİNDE;

Dil bilgisi sorularını çözebilmek için gerekli olan kelime bilgisi ve fiiller, edatlar gibi temel gramer kuralları sınavlarınızda başarılı olabilmeniz için sınav format ve taktiği çerçevesinde çalışıyoruz.

ÖZYEĞİN-İngilizce Düzey Belirleme Sınavında  ki  51-80 arası sorular kelime bilgisini ölçen sorulardır.

Bu bölümde, öğrencilerden cümlede boşluk bırakılan yeri en iyi ve doğru tamamlayan kelimeyi seçmeleri beklenmektedir.

WOLA DA ÖZYEĞİN-İNGİLİZCE DÜZEY BELİRLEME SINAVI EĞİTİMİNDE;

Yılların tecrübesi ile sınav formatınızda istenen ve işlenen sınavınız için gerekli kelimeleri WOLA METHOD yöntemi ile çalışıyoruz,.

 

ÖZYEĞİN-İngilizce Düzey Belirleme Sınavında  ki  81-100 arası sorular:  Okuduğunu Anlama sorularıdır.

Bu bölümde, öğrenciler bir cümleyi okuyup anlayacaklar ve o cümle ile ilgili sorulan soruya şıklar arasından doğru cevabı vereceklerdir.

Okuduğunu anlama sorularının çözümünde kullandığımız  taktikleri “skimming” ve “scanning” olarak sıralayabiliriz.

Yüzeysel okuma ve tarama – yüzeysel okuma (skimming) .

Metnin genel anlamını yakalayabilmek için hızlı bir şekilde okumak anlamına gelir.

Tarama (scanning) ise belirli bir bilgiyi aramaktır.

Soruyu anladığınızda sınırlı süre zarfında doğru cevabı bulabilmek için bilgileri hızlı bir şekilde okuyabilir ve tarayabilirsiniz.

WOLA DA ÖZYEĞİN-İNGİLİZCE DÜZEY BELİRLEME SINAVI EĞİTİMİNDE;

okuduğunu anlama sorularının çözüm taktik ve yöntemlerini sınav formatında çalışıyoruz.

Okuma materyalleri size verildiğinde, soruları okumak ve cevaplamak için kısıtlı bir zamanınız olacaktır;

Dolayısıyla zamanınızı en iyi şekilde kullanmak için adımlarınız arasında öncelik sırasını belirlemeniz gerekir.

 

WOLA DA ÖZYEĞİN TRACE SINAVI EĞİTİMİNDE;

En son olarak okuduğunu anlama sorularını çözerken zaman yönetimi çalışması ile süre yönetimi ve odaklanma üzerinde çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

 

DAHA ÖNCE ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ YAPMADIĞINIZDAN DOLAYI SINAVI DAHA ÖNCE DENEYİMLEMENİZ MÜMKÜN OLMAMAKTADIR SONUÇ OLARAK SENELERİN TECRÜBESİ WOLA İLE SINAVINIZA GİRMEDEN SINAV FORMATINDA HAZIRLANMANIZ MÜMKÜN OLACAKTIR.

WOLA ACADEMY İLE BAŞARACAKSINIZ!

 

 

özyeğin üniversitesi trace sınavı

 

 

 

error: Tüm hakları saklıdır