Ana sayfa » Sabancı ELAE Reading Strateji 3

 

sabancı üniversitesi

 

Sabancı ELAE Reading Strateji

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ELAE SINAVI READING BÖLÜMÜ STRATEJİ&TAKTİKLER

Bu doküman SABANCI ÜNİVERSİTESİ ELAE sınavı READING BÖLÜMÜNDE
kullanabileceğiniz spesifik ve stratejik bilgileri sağlamaktadır.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ELAE sınavında 3 bölüm vardır:
Aşama 1-Yazma (%30)
Aşama 2-Dinleme (%30)
Aşama 3-Okuma (%40)

Online sınavlarda sınav içeriğinde değişiklik yapılmıştır. SABANCI-ELAE sınavı
essay yazma (writing) ve konuşma sınavı (speaking) olarak değişmiştir.
Tekrar yüz yüze yapılacak sınavlarda sınavların hangi formatta yapılacağı ve detay
bilgi ve duyurulara https://sl.sabanciuniv.edu/students/elae sayfasından
ulaşabilirsiniz.

WOLA olarak biz de SABANCI-ELAE sınav eğitimlerimize SABANCI-ELAE sınav
formatında “speaking” eğitimini eklemiş bulunmaktayız.

Aşama 3-SABANCI-ELAE-READING-Okuma

Bölüm 1-Gözden geçirme(%15)
Metin: Metnin konusu tarih veya bilim, akademik gazeteden veya akademik
dergilerden alınır.5-6 sayfa aralığındadır. Ancak, tüm soruları herhangi bir uzman
bilgisi olmadan cevaplayacaksınız

Sorular: SABANCI ÜNİVERSİTESİ ELAE sınavı READING GÖZDEN GEÇİRME
bölümünde 7-9 soru vardır. Başlıkları eşleştireceğiniz paragraflar olacaktır. Genellikle
2-3 adet kısa paragraflardan oluşur. Her başlık kısa tanımlardır.

Amaç: SABANCI ÜNİVERSİTESİ ELAE sınavı READING GÖZDEN GEÇİRME
bölümü, yazı içindeki ana fikri nasıl iyi bir şekilde ve hızlıca bulabileceğinizi gösterir.
Bu beceri sizin ilk seneniz ve sonrası için gereklidir. Fikirlerinizi uzun yazılarda uygun
yerleştirmelisiniz. Daha sonrası için yazılarınızda ve tartışmalarınızda bunları
kullanabilirsiniz.

Sabancı ELAE Reading Strateji

Gözden geçirme yapabilmek için stratejiler: Metni gözden geçirirken, metnin ana
fikrinin ne olduğunu ve ana fikrin nerde olduğunu görmüş oluruz. Eğer yeterli zaman
yoksa metnin bazı kısımlarına dikkatlice olarak göz atın. Bu sizin farklı bilgileri
bulabileceğiniz yerleri görmenizi sağlayacaktır.

Soruları cevaplamadan önce: Soruları cevaplamayı denemeye başlamadan önce,
metnin nasıl organize edildiğini, genel olarak konusunu gözden geçirmekte fayda
vardır. Bu sizin birkaç dakikanızı alacaktır ama sonrasında spesifik paragrafları
bulmanız daha kolay olacaktır.

Yönergeleri okuyun: Paragrafın size konu hakkında ne söylediği yönergeyi bulun.
Örneğin ‘’ (the text is about…’’) gibi. Bu size metindeki çok fazla spesifik noktaları
hızlı anlamanızda yardımcı olacaktır.

Başlığa bakın: Genel konu hakkında daha iyi bir fikir verecektir. Yazarın ne anlatmak
istediği hakkında bilgi verici olacaktır ve daha sonrasında sizden ne beklediğini
anlamanızı sağlayacaktır.

Şemalar/çizelgeler/ tablolar/çizimlere bakın: Tüm sınavlar bu özellikleri içermez
ama eğer bunları görürseniz, sizin için ipucu olabilirler.

Metindeki alt başlıkları okuyun: Alt başlıklar metni genelde farklı noktalara böler.
Bu başlıklar size her bölümün konusunun ne olduğunu söyler. Spesifik bir paragrafa
baktığınızda bunu görebilirsiniz.

Giriş ve sonuç kısmını hızlıca okuyunuz: Alt başlıklar gibidir. Giriş kısmı, metin
içinde tartışılmış farklı alanları verir. Bazı metinlerde giriş kısmında, metnin taslağını
veren cümleler vardır. Aynı şekilde son paragrafta, yazarın sonucu ve metnin ana
noktalarından oluşan özeti bulunabilir.

Sabancı ELAE Reading Strateji

Okuma sorularının cevaplanması:

Soru kağıdınızdaki başlıkları ve anahtar kelimeleri okuyun: Metne baktığınızda
en önemli fikirlere odaklanmanızda yardımcı olacaktır.

Metinde altı çizili anahtar bölümler: Başlıklarla paragrafların eşleştirilmesinde
hangi aşamanın kullanışlı olduğunu belirlemenizde yardımcı olacaktır. Baktığınız
paragrafları hatırlamanızda yardımcı olacaktır ve eğer gerekirse sonradan aradığınız
bölümü bulabilirsiniz.

Zamanınızı makul kullanın: Eğer bir paragrafı başlıkla eşleştirmek uzun zamanınızı
alıyorsa, bırakıp diğer başlıklara dikkat etmeniz gerekiyor. Sınav sonunda
zorlandığınız soruya geri dönebilirsiniz ya da başka bir şeye bakarken cevabını
bulabilirsiniz.

Her paragraftaki ilk iki cümleyi okuyun: Bu çok önemli.1.veya 2. Cümleler,
paragrafların içinde açıklanacak olan ve ana fikri tanıtan cümlelerdir.

Her paragrafın son cümlesini okuyun: Bu sizin için çok yardımcıdır. Son cümle
paragrafın özetini veya yazarın yorumunu içerir.

Sabancı ELAE Reading Strateji

Anahtar kelimeleri araştırın: Paragrafta bazen belli kelimeler ve sinonimler tekrar
eder. Eğer bu kelimelerden çok varsa ve diğerleriyle ilişkiliyse, bu size konunun ana
fikrini hakkında bilgi verebilir.

Görsel ipuçlarını araştırın: Paragraflarda veya bölümlerinde görsel ipuçları
bulunabilir. Örneğin, birçok tarih paragrafın tarih veya kronoloji hakkında olduğunu
gösterebilir.

Bölüm 2: Detaylı Okuma(%25)

Metin: SABANCI ÜNİVERSİTESİ ELAE sınavı READING detaylı okuma bölümünde
İki benzer temaya sahip metin okuyacaksınız. Her metin farklı görüşte olacaktır.

Örneğin, ’industrial revolution in Britain’ ve ‘industrial revolution in France’ gibi.
Aslında temalar benzer fakat içerik olarak konuları farklıdır.

Sorular: SABANCI ÜNİVERSİTESİ ELAE sınavı READING detaylı okuma
bölümünde her metin 3- 5 sorudan oluşur. Sonrasında A ve B metnine dayanarak ve
bazı önemli bilgileri kullanarak sorular cevaplandırılır.

Amaç: Bu temalar ve Detaylı reading tipleri ana temalara dayaları benzer
bölümlerden oluşan bir basamaktır. Ancak, bu metinlerde hiçbir spesifik bilgi alanına
dayanarak cevaplamanız beklenmiyor. Ana konuları aşağıdaki gibidir:

 Tarihteki ana olaylar (sosyal yapıya göre neden sonuçlar, politik
ve ekonomik değişimler gibi.)
 Bilim ( Biyoloji, psychology )gibi.

Detaylı Okuma Görev 1 ve 2 için sınav stratejileri: Detaylı metni okuduğunuz
zaman, metni destekleyen bilgilerle ana fikri arasındaki ilişkiyi saptamayla ilgileniyor
olacaksınız. Metne göz atma gibi değil, tüm metni okuyacak zamanınız olmadığı
zaman, ihtiyacınız olan şey metnin çoğunu okumaktır ve size verilen 60 dakikada
bunu yapmış olmanız gerekiyor. Bu nedenle, sunulan her soruyu sırasıyla denemek
ve cevap vermek önemlidir.

Sabancı ELAE Reading Strateji

Yönergeleri dikkatli okuyun ve görevleri kendinize hatırlatın: SABANCI
ÜNİVERSİTESİ ELAE sınavı READING detaylı okuma bölümünde tam olarak sınav
bilgilerini okumuş olsanız bile, ne yapmanız gerektiğini tam olarak hatırlamıyor
olabilirsiniz.

Başlıklara, alt başlıklara, girişlere ve sonuçlara hızlıca bakın: Bu size metnin
konusu hakkında genel bir fikir oluşturmanız için yardımcı olacaktır.

Görevlerde ki tüm soruları metni okumadan önce okuyunuzSABANCI
ÜNİVERSİTESİ ELAE sınavı READING detaylı okuma bölümünde soruları okumanız
size, metni okumadan önce bazı fikirleri oluşturmanıza rehber olacaktır.

Soruların içinde ki altı çizili anahtar kelimeler: Bu size sorunun ne sorduğu
hakkında karar vermenize yardımcı olacaktır. Bu kelime sorunun içerisinde kullanılıp,
metnin içinde ki eş anlamlı hali ile kullanılmış olabilir.

Zaman yönetimine dikkat edin: Zamanınızı organize edilmiş, uygun bir şekilde
kullanırsanız tüm soruları cevaplayabilirsiniz. Her iki görevde 25 dakika süreden fazla
harcanmaması tavsiye edilir.

Sabancı ELAE Reading Strateji

Eğer sorunuzu cevaplama da sorun yaşıyorsanız, daha sonra geri dönün:

Bir soruyu cevaplarken endişe yaşamanız son derece normaldir. Eğer bir soruda çok
fazla zaman harcarsanız, diğer sorulara zamanınız kalmayacaktır. Belki cevabı
anında göremeyebilirsiniz fakat eğer o soruyu geçerseniz ya da diğerlerini
tamamladıktan sonra yapamadığınız soruya geri dönerseniz, sizin için daha yararlı
olacaktır.

Farklı fikirlerin, bilgilerin arasında, içinde veya karşısında bir ilişkiyi belirlemeyi
deneyin(neden-sonuç) / (farklılıklar-benzerlikler) :Bir metni anlamak için, farklı
bölümler arasında ilişki kurmak çok önemlidir. Konu cümlesi ana fikri içeren paragraf,
sıklıkla paragrafların ilk cümlesi olmaktadır. Ama bunlar paragrafların ortasında ya da
sonunda olabilir. Genellikle, metnin bölümleri arasında farklı olan ilişki tiplerine işaret
etmektedir. Bu size detaylar ve desteklenen bilgilerin ana fikirlerini ayırmakta
yardımcı olacaktır.

Metinde altı çizili anahtar bölümler: Bu kısım, hangi bölümlerin, başlıklarla
eşleştireceğinizi tanımlamak için size yardımcı olacaktır. Eğer gerekirse bu bölümü
sonradan bulabilirsiniz.

Açık yazım ve kısa cevaplar: SABANCI ÜNİVERSİTESİ ELAE sınavı READING
detaylı okuma bölümünde birçok soru 10-15 kelimeden fazla cevaplanmamalı. Bazı
sorularla beraber, sadece bir kaç kelimeye ya da anahtar ifadeye ihtiyaç duyulur.
Kendi kelimelerinizi veya metinden kelimeler kullanabilirsiniz. Ama eğer metinden
uzun cümleler alıyorsanız, puan kaybedersiniz. En önemlisi, verdiğiniz cevap sizin
için anlamlı mı?

Sabancı ELAE Reading Strateji

Detaylı okuma görev 3 için sınav stratejileri: Görev 1 ve 2 için kullanılan birçok
strateji görev 3 için de kullanılabilir ama görev 3 de birkaç ekstra yöntem daha
gerekebilir.

Soruları cevaplamadan önce metindeki tüm boşlukları ve yönergeleri dikkatli
okuyun: Görev 3 deki boşluklar A ve B metinlerindeki ana fikir ile ilişkilidir. Genellikle
metnin başında bulunur. Eğer ana fikri anladıysanız sizin için A ve B metnini uygun
bir şekilde yerleştirmek daha kolay olacaktır.

Metinde ki boşluklarda kullanacağınız anahtar kelimeleri araştırırken dikkat
edin: Boşluk doldurmada kullanılmış bazı kelimelerin aynıları metinde olacaktır. Ama
dikkatli olmalısınız. Aynı kelimeler metnin farklı bölümlerinde görülebilir ya da farklı
formlarda kullanılmış olabilir.

Görev 3 için 15 dakikadan fazla zaman harcamayın: Zamanınızı iyi kullanırsanız
tüm sorularınızı cevaplayabilirsiniz.

Sorular, her zaman bilgilerin göründüğü sırada olmayabilir: Görev 3, metinler
arasında farklı bölümlerin arasında ki bağlantıyı kurabiliyor olmanızı test eder ve bu
fikirler metnin herhangi bir yerinde yer alıyor olabilir.

Son bir hatırlatma:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ELAE sınavı READING detaylı
okuma bölümünün sonunda kalan zamanınıza geri dönün ve tüm sorularınızı kontrol
edin. Tüm bunları yaptıktan sonra, metine ve fikirlere daha fazla aşina olacaksınız.
Bu da size, daha önce yapamadığınız soruları cevaplamanız için fırsat tanır.

WOLA DA SABANCI-ELAE-READING EĞİTİMİ;

WOLA da; sınav formatına uygun DETAYLI READING SINAV FORMAT İÇERİĞİNİ
çalışıyoruz…

*Sınavlarınızda karşılaşacağınız SORU YAPILARINI ve de ÇÖZME YÖNTEMLERİNİ
çalışıyoruz…
* Tüm soru tiplerine göre ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİ öğreniyoruz…

*SINAV FORMATI ÖRNEK READING parçaları üzerinden HER BİR SORU TİPİNİ
ÇÖZME TAKTİKLERİNİ çalışıyoruz… (wh- questions, açık uçlu soru tipleri, cümle
tamamlama, ana fikri bulma, sebep sonuç ilişkisi, kıyaslama ve parça içerisinde
kelimelerle tamamlama soruları)

*ÖRNEK READING PARÇASI ÜZERİNDEN SORU ÇÖZÜM VE ANLATIMLARINI
işliyoruz…
*READING parçalarını anlamayı hem gramer hem de kelime bazında çalışarak
öğreniyoruz…

*READING BÖLÜMÜNDE BAŞARILI OLABİLMEK İÇİN NASIL ÇALIŞMANIZ
GEREKTİĞİNİ ANALİZ VE ÇÖZÜM TAKTİKLERİNİ kelime çalışma yöntemimiz ve de
WOLA METHOD ile birlikte onlarca SABANCI-ELAE formatında WOLA tarafından
hazırlanmış özgün “reading” parçaları üzerinden çalışıyoruz.

*” DETAILED READING” ve “SKIMMING” READING çözüm yöntemleri diğer klasik
reading parçaları çözüm yöntemlerinden farklıdır.

Sabancı ELAE Reading Strateji

* SABANCI ÜNİVERSİTESİ ELAE SINAVI READING BÖLÜMÜNDE KULLANMANIZ
İÇİN SINAVINIZA GÖRE bilmeniz gereken AKADEMİK VOCABULARY kelimelerin
EŞ ANLAMLARINI- ZIT ANLAMLARINI içeren detaylı çalışma dosyalarını….

***”PHRASAL VERB” LERİN NEDEN ÖNEMLİ OLDUĞUNU, YAPILARINI,
BİLMENİZ GEREKEN PHRASAL VERBLERİ, TÜRKÇE VE İNGİLİZCE
ANLAMLARINI VE DE TÜRKÇE VE İNGİLİZCE CÜMLE İÇİN DE
KULLANIMLARINI…

Sabancı ELAE Reading Strateji

***AKADEMİK GRAMMER KULLANIRKEN KULLANMANIZ MUST OLAN PAST
TENSE -PERFECT TENSE İLE KULLANMANIZ GEREKEN IRREGULAR VERB
LISTESINI…

***Sınavlarınız da en çok çıkan kelimelerin listesini…
SABANCI ÜNİVERSİTESİ ELAE SINAVI SPEAKING SINAVI İÇİN HAZIRLADIK VE
WOLA METHOD İLE DETAYLI OLARAK ÇALIŞIYORUZ…

ONLINE SINAVLARDA SABANCI-ELAE SINAV İÇERİĞİ DEĞİŞİKLİK
GÖSTEREBİLMEKTEDİR.
DETAYLI BİLGİYE VE DUYURULARA
https://sl.sabanciuniv.edu/students/elae/assessment-exam
SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ…

Siz de WOLA ile başaracaksınız…

error: Tüm hakları saklıdır