SABANCI ÜNİVERSİTESİ – ELAE hazırlık atlama sınavını W.O.L.A. ile hiç zorlanmadan geçeceksiniz. Siz de bizimle başaranlar arasında yerinizi alın!

SABANCI ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK KURSU PROGRAMIMIZ

– SABANCI-ELAE SINAV SİSTEMİNE ÖZEL EĞİTİM
– ELAE ve KUR ATLAMA SINAVLARINA YÖNELİK ÖZEL SINAV PROGRAMI
– WHILE-LISTENING-NOTE TAKING ÇALIŞMASI
– ELAE SINAVINA YÖNELİK HAZIRLANMIŞ ÇOK SAYIDA ÇALIŞMA
– HAZIRLIK OKULU TECRUBESİ OLAN EĞİTMENLER;
– KİŞİYE ÖZEL WRITING EĞİTİMİ
– HAFTA İÇİ ve HAFTA SONU ETÜT PROGRAMLARI
– W.O.L.A. eğitim materyalleri kullanılmaktadır.

* Tüm eğitmenlerimiz HAZIRLIK ATLAMA – HAZIRLIK BÖLÜMÜ eğitiminde uzman ve tecrübeli akademisyenlerdir.
* Kursumuzda bulunan geniş arşivimiz hazırlık materyalleri ile öğrencilerimizin hizmetindedir.

Ana sayfa » Sabancı Üniversitesi

sabancı üniversitesi elae

Sabancı Üniversitesi ELAE Hazırlık Kursu WOLA. Aşağıdaki bilgiler Sabancı Üniversitesinin Resmi web sitesinden kaynak olarak almış ve aday öğrencilere aydınlatma bilgisi olarak sunulmuştur.Detaylı bilgi için Sabancı Üniversitesi resmi web sayfasını inceleyebilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi – Elae İngilizce Hazırlık Programı

Diller Okulu (DO), sunduğu çeşitli programların dışında, birinci yılına başlayacak olan öğrencilerin SÜ’ nde akademik başarı için gerekli olan İngilizce dil yetisine ve akademik becerilere sahip olduklarını da temin etmekle sorumludur.

ELAE, programlara yerleştirilen öğrencilerin lisans programlarında başarılı olabilmeleri için gerekli olan akademik yetilere ve İngilizce düzeyine sahip olduklarını ölçmek amacıyla DO tarafından, önceden belirlenmiş standart bir başarı düzeyine göre değerlendirilen bir yeterlilik sınavıdır.

ELAE yılda beş kez düzenlenmektedir:

1. Akademik yıl başlamadan önce (Eylül’de)

2. Sadece İngilizce yeterlilik belgesi eksikliği nedeniyle özel öğrenci statüsünde öğrenim gören lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak (Aralık’ta)

3. Akademik yıl ortasında (Ocak’ta)

4. Akademik yılın sonunda (Temmuz’da).

Üniversite’ye kabul edilmiş tüm yeni öğrenciler kayıt oldukları akademik yılın başındaki ELAE sınavını almakla yükümlüdürler.Sınavdan geçer not alabilen öğrenciler doğrudan Birinci Yıl derslerine başlarlar.Sınavda aldıkları nota bağlı olarak geri kalan diğer öğrenciler ise Temel, Orta ve İleri olmak üzere üç farklı seviyede İngilizce derslerine yerleştirilirler.

Yoğunlaştırılmış İngilizce derslerine devam etmekte olan öğrenciler ise İleri Düzeydeki derslerinde yeterli başarıyı göstermiş olmak koşuluyla herhangi bir ELAE Sınavı’na girebilirler.

Lisansüstü öğrencilerinin, çalışmalarının sonunda ELAE sınavına girip geçer not almaları gerekebilir.Bu koşul öğrencilerin bağlı oldukları fakülte ile ilgilidir.Eğer böyle bir gereklilik varsa öğrenciler, ELAE sınavına bu amaçla, verildiği tarihte girmelidirler.

Sabancı ELAE Hazırlık Kursu

Stage 1 ELAE Sınav İçeriği

Bu bölümün süresi 90 dakikadır. Üç bölümden oluşur.

Dil Bilgisi (Grammar) Bölümü:

Toplam 40 soru sorulur. Toplam süre 40 dakikadır.

Üç bölümden oluşur:

İlk bölüm çoktan seçmeli boşluk doldurma sorularından.

İkinci bölüm Eş Anlamlı Cümleyi Bulma (Restatement) sorularından.

Üçüncü bölüm verilen metinlerde Cümle Tamamlama (Sentence Completion) sorularından oluşur.

Section I-Grammar örneği için tıklayınız.

Kelime Bilgisi (Vocabulary) Bölümü:

Toplam süre 20 dakikadır.

İki bölümden oluşur:

İlk bölüm çoktan seçmeli boşluk doldurma sorularından.

İkinci bölüm verilen metinlerde Cümle Tamamlama (Sentence Completion) sorularından oluşur.

Sabancı ELAE Hazırlık Kursu

Section II-Vocabulary örneği için tıklayınız.

Yazma (Writing) Bölümü:

Bu bölüm verilen konu ile ilgili 250- 350 kelimelik bir kompozisyon yazma (essay writing) faaliyetinden oluşur.

Toplam süre 30 dakikadır.

Section III-Writing örneği için tıklayınız.

Stage 2 ELAE Sınav İçeriği

Üç bölümden oluşur.

Öğrencilerin bu sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 puan almaları gerekmektedir.

Yazma (Writing) Bölümü:

Bu bölüm verilen konu ile ilgili 300 – 350 kelimelik* bir kompozisyon yazma (essay writing) faaliyetinden oluşur.

Bu bölümün sınavda ağırlığı %30 ‘dur. Toplam süre 50 dakikadır.

Kompozisyonunuz;

Fikirlerinizi ne kadar açık ifade edebildiğiniz, Fikirlerinizi desteklemek için öne süreceğiniz argümanları nasıl kullandığınız İngilizce kullanımı kriterleri dikkate alınarak değerlendirilir.

Dinleme (Listening) Bölümü:

Toplam süre 25 dakikadır.

Bu bölümün sınavda ağırlığı % 30 ‘dur. İki bölümden oluşur:

While Listening:

Listening’in bu bölümü bir üniversite öğrencisi ve öğretmeninin bir ödev konusu hakkında yaptıkları, 14 – 16 dakika süren karşılıklı konuşmalardan oluşur.

Sadece bir defa dinletilir.

Dinleme başlamadan önce öğrencilere soruları incelemeleri için 3 dakika süre verilir.Dinleme sonunda sorulan kısa cevaplı ya da boşluk doldurmalı 10 – 12 soruya cevap verilir.

Bu bölümün sınavda ağırlığı % 13 ‘tür. Note – taking:

Bu bölümde, üniversitede verilen ve 15 – 18 dakika süren bir ders dinletilir.Soruları cevaplamanız için herhangi bir uzman bilgiye sahip olmanıza gerek yoktur.Sorular dinleme esnasında alacağınız notlara (note – taking) göre cevaplandırılır.

Dinleme başlamadan önce, note-taking başlıklarını okumanız için bir dakika süre verilir.Dinleme sonunda kısa cevaplı ya da boşluk doldurmalı 8 – 12 soruya cevap verilir.Soruları cevaplamak için verilen süre 15 dakikadır. Bu bölümün sınavda ağırlığı % 17 ‘dir.

Reading (Okuma) Bölümü:

Toplam süre 85 dakikadır. Bu bölümün sınavda ağırlığı % 40 ‘tır.

İki bölümden oluşur: Skimming:

“Bir metnin anafikirlerinin neler olduğunu ve bunların metnin neresinde olduğunu hızlıca bulma” becerisini test eden bölümdür. Verilen metinlerin uzunluğu 5 – 6 sayfadır.

Metindeki paragrafları verilen başlıklarıla eşleştirmeden oluşan 7 – 9 soru sorulur.Genellikle verilen metinler 20 – 30 paragraftan oluşur.Bu bölümde verilen süre 20 dakikadır.Bu bölümün sınavda ağırlığı % 25 ‘tir.

Detailed Reading:

Bu bölümde aynı temayı farklı bakış açıları ile ele alan iki metin (Text A ve Text B) okutulur.Amaç aynı temalı iki metin arasındaki ilişkiyi anlama ve bu metinlerdeki ana fikirleri ve önemli detayları bulma yeteneğinizi test etmektedir.

Üç görevden (Task) oluşur: Task 1 ve 2 ‘de verilen herbir metinle ilgili 3 – 5 soru sorulur.Task 3 ‘te Text A ve B ‘deki bazı önemli bilgilerden yola çıkılarak hazırlanmış bir metni tamamlamanız istenmektedir.Bu bölümde verilen süre 65 dakikadır.

PROFICIENCY (ELAE) Sınav Örneği için tıklayınız.

WOLA-SABANCI ÜNİVERSİTESİ-ELAE EĞİTİM PROGRAMIMIZ

W.O.L.A. ile SABANCI-ELAE/TOEFL-PTE sınavlarında, siz de bizimle başaranlar arasında yerinizi alın!Hazırlık sınıfında bir yıl kaybetmeyin! Hazırlık sınıfını W.O.L.A. ile geçeceksiniz!

Sabancı Elae Hazırlık Kursu

SABANCI-ELAE SINAVI HAZIRLIK PROGRAMIMIZ;

SABANCI-ELAE SINAV SİSTEMİNE ÖZEL EĞİTİM VERMEKTEYİZ.

 ELAE ve ROUTE SINAVLARINA YÖNELİK ÖZEL SINAV PROGRAMI
UYGULAMAKTAYIZ.

WHILE-LISTENING-NOTE TAKING ÇALIŞMASI

 WOLA TARAFINDAN ÖZEL HAZIRLANMIŞ SABANCI-ELAE SINAVI ÖRNEKLERİ
UYGULAMAKTAYIZ.

 HAZIRLIK OKULU TECRÜBESİ OLAN EĞİTMENLER İLE ÇALIŞMAKTAYIZ.

 KİŞİYE ÖZEL WRITING EĞİTİMİ VERMEKTEYİZ.

HAFTA İÇİ ve HAFTA SONU ETÜT PROGRAMLARIMIZ MEVCUTTUR.

 BİRE-BİR ÖDEV VE ESSAY YAZIM-KONTROL TAKİBİ UYGULAMAKTAYIZ.

WOLA Eğitim Materyalleri Kullanılmaktadır

Sabancı ELAE Hazırlık Kursu

*Tüm eğitmenlerimiz HAZIRLIK ATLAMA-PROFICIENCY eğitiminde uzman ve
tecrübeli akademisyenlerdir.
*Kursumuzda bulunan geniş arşivimiz- SABANCI ÜNİVERSİTESİ-ELAE SINAVI hazırlık materyalleri ile öğrencilerimizin hizmetindedir
*Öğrencilerimizin seviyeleri ücretsiz seviye belirleme örnek (SABANCI
ÜNİVERSİTESİ-ELAE SINAVI) ile belirlenmekte ve ihtiyacına en uygun ve amacına yönelik doğrultuda bir program oluşturularak hedefe ulaşmalarına yardımcı olunmaktadır.

Sabancı Üniversitesi

*Sınavda başarılı olabilmek için gerekli ve yeterli dil seviyesine sahip olmayan adaylar için (PRE-SABANCI-ELAE EĞİTİMİ) özel çalışma programları ve bireysel eğitmen desteği ile öğrencilerimiz kısa zamanda hedeflerine ulaşabilmekte ve sadece sınav başarısı değil aynı zamanda akademik hayatları boyunca gerekli tüm dil yeterliğine ve donanımına sahip
olacaklardır.

*Vocabulary (kelime) dağarcığının zenginleştirme amacıyla özel kelime programları sayesinde öğrencilerin sadece kelime öğrenmeleri değil aynı zamanda öğrendikleri kelimeleri çeşitli cümleler içerisinde kullanarak tam öğrenmeyi gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir.

Sabancı Üniversitesi

*Bilindiği üzere SABANCI ÜNİVERSİTESİ-ELAE sınavı 3 ana bölümden oluşmaktadır – Listening,Reading, Writing.
Online sınavlarda sınav içeriğinde değişiklik yapılmıştır. SABANCI-ELAE sınavı essay yazma(writing) ve konuşma sınavı (speaking) olarak değişmiştir.
Tekrar yüz yüze yapılacak sınavlarda sınavların hangi formatta yapılacağı ve detay bilgi ve duyurulara https://sl.sabanciuniv.edu/students/elae sayfasından ulaşabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi

WOLA olarak biz de SABANCI-ELAE sınav eğitimlerimize SABANCI-ELAE sınav formatında “speaking” eğitimini eklemiş bulunmaktayız.

*Öğrencilerimizin bu 4 alanda da etkin bir başarıya sahip olabilmesi için eğitmenlerimiz tarafından sınav formatında tüm soru tipleri-yazım öğretim teknikleri ile birlikte “reading”-“listening”-“writing” “speaking” bölümleri için özel çalışma programları uygulanmaktadır.

Sabancı Üniversitesi

*SABANCI Üniversitesi-ELAE sınavı formatında sadece ezbere ve kalıplara bağlı kalınarak değil, öğrencilerin kelime dağarcığı zenginleştirilerek yaratıcı düşünme ve uygulama becerileri geliştirilmektedir.

*WOLA-SABANCI ÜNİVERSİTESİ-ELAE SINAVI için uyguladığımız eğitim Genel İngilizce eğitimi değildir.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ-ELAE sınavı için, hedefe ve sonuca odaklı AKADEMİK İNGİLİZCE eğitimi verilmektedir.

*Öğrencilerimiz için ders dışında etüt saatlerinde etüt-essay yazım destek programlarımız ile öğrenmeye devam etmektedirler. *Verilen ödevlerimizin takibi, ders dışında uzman eğitmenlerimiz tarafından öğrencilerimizin eksikleri tespit edilerek ve desteklenerek dikkatli bir şekilde takip edilmektedir.

Sabancı Üniversitesi

***CELTA (CAMBRIDGE CERTIFICATED TEACHER) sertifikalı tüm Türk ve yabancı eğitmenlerimiz ile ders içi ve ders dışında tüm öğrencilerimiz yeterli ve çokça pratik yapma imkanı bulmaktadırlar…

*Aynı zamanda öğrencilerimizin fakülteye geçtiklerinde İngilizce derslerinde zorlanmamaları için ÖĞRENEREK BAŞARIYORUZ…

SABANCI ÜNİVERSİTESİ-ELAE SINAV ÖRNEKLERİNE- BÖLÜMLERİNE GÖRE WRITING-READING-LISTENING SPEAKING TAKTİKLERİNE   blog sayfamızdan ulaşabilirsiniz…

Sabacı Üniversitesi.jpg

0%
0 oylar, 0 ort

SÜRENİZ 30 DK.

Süreniz Bitti. Arzu Ederseniz Sınav Testini Tekrarlayabilirsiniz !


Tarafından oluşturuldu blankW.O.L.A. Editor

Sabancı elae örnek sınav

Sabancı elae örnek sınav

Aşağıda ki sınav testinde bulunan soru örnekleri Sabancı Elae Sınavı Test düzeyi ve soru tipleri ile ilgili fikir vermek amacına yöneliktir.

Aşağıda ki form, örnek sınav testlerinden sonra size İngilizce sınav programları ile ilgili ve İngilizce düzey ve gelişiminiz ile ilgili tavsiye ve bilgilendirme mailleri yollanabilmesi için oluşturulmuştur. Lütfen ilgili formu doldurunuz…

*Önemli hatırlatma: Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) gereğince formu doldurduğunuz takdirde çerez politikalarını kabul etmiş olmaktasınız. Form da verdiğiniz bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Başka bir kişiye ait verilen bilgilerin sorumluluğu (KVKK) gereğince formu dolduran kişiye ait olup, yanlış bilgi beyanında, form bilgilerini dolduran kişi (KVKK) kanunlarınca değerlendirilecek ve sorumlu olacaktır.

Aşağıda ki sınav testinde bulunan soru örnekleri Sabancı elae sınav düzeyi ve soru tipleri ile ilgili fikir vermek amacına yöneliktir.

Aşağıda ki form, örnek sınav testlerinden sonra size İngilizce sınav programları ile ilgili ve İngilizce düzey ve gelişiminiz ile ilgili tavsiye ve bilgilendirme mailleri yollanabilmesi için oluşturulmuştur. Lütfen ilgili formu doldurunuz…

*Önemli hatırlatma: Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) gereğince formu doldurduğunuz takdirde çerez politikalarını kabul etmiş olmaktasınız. Form da verdiğiniz bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Başka bir kişiye ait verilen bilgilerin sorumluluğu (KVKK) gereğince formu dolduran kişiye ait olup, yanlış bilgi beyanında, form bilgilerini dolduran kişi (KVKK) kanunlarınca değerlendirilecek ve sorumlu olacaktır.

1 / 8

Kategori: Sabancı elae örnek sınav

Part One

Questions 1-8

Read the following three passages. On the optic form, mark the letter A, B, C, D, or E for each question. Give only one answer to each question.

Children as Individuals

When you were born and your parents first looked at you, what did they see? Someone who would love clothes and shopping as much as her mother did, or someone who would be as football crazy as his dad? Most parents would probably say that they see their children as individuals whose point of view they accept. However, while many parents think that they do this, often they do not.

Accepting another person means accepting everything about them and not just the bits and pieces that you like. Because they don‘t understand this, most parents can still do things that leave children feeling unaccepted, inadequate, and unable to be themselves. Moreover, parents often underestimate how much they impose their needs and wishes on their children. Sometimes it is because the parent wants the child to compensate him or her for past losses, or to fulfill an ambition they failed to fulfill. The idea that children are wild things that have to be tamed is still very prevalent in our society. To be seen as being a good parent, you have to produce children who are well-behaved and obedient. Such a result is more likely to be achieved by stern discipline than by taking into account your child‘s point of view.

1-The main idea of the text is that many parents…………………..

2 / 8

Kategori: Sabancı elae örnek sınav

Part One

Questions 1-8

Read the following three passages. On the optic form, mark the letter A, B, C, D, or E for each question. Give only one answer to each question.

Children as Individuals

When you were born and your parents first looked at you, what did they see? Someone who would love clothes and shopping as much as her mother did, or someone who would be as football crazy as his dad? Most parents would probably say that they see their children as individuals whose point of view they accept. However, while many parents think that they do this, often they do not.

Accepting another person means accepting everything about them and not just the bits and pieces that you like. Because they don‘t understand this, most parents can still do things that leave children feeling unaccepted, inadequate, and unable to be themselves. Moreover, parents often underestimate how much they impose their needs and wishes on their children. Sometimes it is because the parent wants the child to compensate him or her for past losses, or to fulfill an ambition they failed to fulfill. The idea that children are wild things that have to be tamed is still very prevalent in our society. To be seen as being a good parent, you have to produce children who are well-behaved and obedient. Such a result is more likely to be achieved by stern discipline than by taking into account your child‘s point of view.

 

2-The writer believes that parents often……………………………

3 / 8

Kategori: Sabancı elae örnek sınav

Part One

Questions 1-8

Read the following three passages. On the optic form, mark the letter A, B, C, D, or E for each question. Give only one answer to each question.

Children as Individuals

When you were born and your parents first looked at you, what did they see? Someone who would love clothes and shopping as much as her mother did, or someone who would be as football crazy as his dad? Most parents would probably say that they see their children as individuals whose point of view they accept. However, while many parents think that they do this, often they do not.

Accepting another person means accepting everything about them and not just the bits and pieces that you like. Because they don‘t understand this, most parents can still do things that leave children feeling unaccepted, inadequate, and unable to be themselves. Moreover, parents often underestimate how much they impose their needs and wishes on their children. Sometimes it is because the parent wants the child to compensate him or her for past losses, or to fulfill an ambition they failed to fulfill. The idea that children are wild things that have to be tamed is still very prevalent in our society. To be seen as being a good parent, you have to produce children who are well-behaved and obedient. Such a result is more likely to be achieved by stern discipline than by taking into account your child‘s point of view.

 

3-The idea that ―children are wild things that have to be tamed‖ means that children………………………………………….

4 / 8

Kategori: Sabancı elae örnek sınav

Overpromise

If there is a sure way to end up stressed, it's trying to live up to other people's expectations. Do you find yourself slaving away at 8 p.m. to finish the report you promised your boss? Or do you spend Saturdays stuck in traffic rather than relaxing, because three friends put pressure on you to see them on the same day? Next time, ask yourself: is there the tiniest chance that it could be your fault? Women, in particular, are prone to 'overpromise', which puts them under unnecessary stress. Lifestyle guru Dawna Walter says, "It's in our nature; we want to please others, so when they ask us for something, we tend to tell them what they want to hear. But we should start saying ‗No!‘ to people.

Here is how to avoid the overpromise trap - 'underpromise'. Before agreeing to do something, calculate how long you think it will take, given your other commitments. Then add an hour, a day, a week - whatever is appropriate. If you finish early, terrific; you'll be seen as efficient. Don't be bullied into doing something you don't want to do. If you are asked to commit to a task that won't be easy for you, explain that you aren't prepared to agree to something that will put you under unnecessary pressure. Be firm. You may feel unhelpful but this is misplaced guilt. By not over-committing yourself, you'll have the space to react more calmly to a real crisis rather than reacting to an artificial crisis created by others.

 

4-The main idea of the text is that…………………………….

5 / 8

Kategori: Sabancı elae örnek sınav

Overpromise

If there is a sure way to end up stressed, it's trying to live up to other people's expectations. Do you find yourself slaving away at 8 p.m. to finish the report you promised your boss? Or do you spend Saturdays stuck in traffic rather than relaxing, because three friends put pressure on you to see them on the same day? Next time, ask yourself: is there the tiniest chance that it could be your fault? Women, in particular, are prone to 'overpromise', which puts them under unnecessary stress. Lifestyle guru Dawna Walter says, "It's in our nature; we want to please others, so when they ask us for something, we tend to tell them what they want to hear. But we should start saying ‗No!‘ to people.

Here is how to avoid the overpromise trap - 'underpromise'. Before agreeing to do something, calculate how long you think it will take, given your other commitments. Then add an hour, a day, a week - whatever is appropriate. If you finish early, terrific; you'll be seen as efficient. Don't be bullied into doing something you don't want to do. If you are asked to commit to a task that won't be easy for you, explain that you aren't prepared to agree to something that will put you under unnecessary pressure. Be firm. You may feel unhelpful but this is misplaced guilt. By not over-committing yourself, you'll have the space to react more calmly to a real crisis rather than reacting to an artificial crisis created by others.

 

5-Walter's attitude towards people who want to please others is……………………

6 / 8

Kategori: Sabancı elae örnek sınav

Overpromise

If there is a sure way to end up stressed, it's trying to live up to other people's expectations. Do you find yourself slaving away at 8 p.m. to finish the report you promised your boss? Or do you spend Saturdays stuck in traffic rather than relaxing, because three friends put pressure on you to see them on the same day? Next time, ask yourself: is there the tiniest chance that it could be your fault? Women, in particular, are prone to 'overpromise', which puts them under unnecessary stress. Lifestyle guru Dawna Walter says, "It's in our nature; we want to please others, so when they ask us for something, we tend to tell them what they want to hear. But we should start saying ‗No!‘ to people.

Here is how to avoid the overpromise trap - 'underpromise'. Before agreeing to do something, calculate how long you think it will take, given your other commitments. Then add an hour, a day, a week - whatever is appropriate. If you finish early, terrific; you'll be seen as efficient. Don't be bullied into doing something you don't want to do. If you are asked to commit to a task that won't be easy for you, explain that you aren't prepared to agree to something that will put you under unnecessary pressure. Be firm. You may feel unhelpful but this is misplaced guilt. By not over-committing yourself, you'll have the space to react more calmly to a real crisis rather than reacting to an artificial crisis created by others.

 

6-“Misplaced guilt” means feeling guilty.

7 / 8

Kategori: Sabancı elae örnek sınav

Globalization in the Philippines

One of the most common ways to argue against globalization is to illustrate how little money people in low-wage countries are paid. The logic appears to be that people cannot live on these wages, that they are being hurt, and therefore they should be saved from these jobs. If I had no firsthand knowledge of developing countries, I might actually agree with this. But let us examine these questions more deeply. Are wages so unfair that they hurt workers? I currently live in the Philippines, where workers in the clothing industry, according to one worker rights organization, make 58 to 74 cents per hour. This is compared to 8.42 dollars in the United States.

However, things cost much less in the Philippines and upon moving here, I learned very quickly to stop thinking in dollars. What matters is the local buying power, which depends on your wages. In local currency, this wage works out to about 5000 pesos per month. You can rent a place to live for 1000 pesos per month. You can buy a TV for 2000 pesos and have a meal at a restaurant for 20 pesos. Do their children have their own rooms and cars? No, but is that the measure of happiness? To compensate, families tend to stick together more, and perhaps that is one reason why people here seem happier. More importantly, if you ask the workers who produce foreign products, they are grateful for their employment, and do you honestly think you would be helping them by taking their jobs from them? The alternative of living in complete poverty is far worse than their current situation and is inconceivable to most people from developed countries.

 

7-The main idea of the text is that globalization………………………

8 / 8

Kategori: Sabancı elae örnek sınav

Globalization in the Philippines

One of the most common ways to argue against globalization is to illustrate how little money people in low-wage countries are paid. The logic appears to be that people cannot live on these wages, that they are being hurt, and therefore they should be saved from these jobs. If I had no firsthand knowledge of developing countries, I might actually agree with this. But let us examine these questions more deeply. Are wages so unfair that they hurt workers? I currently live in the Philippines, where workers in the clothing industry, according to one worker rights‘ organisation, make 58 to 74 cents per hour. This is compared to 8.42 dollars in the United States.

However, things cost much less in the Philippines and upon moving here, I learnt very quickly to stop thinking in dollars. What matters is the local buying power, which depends on your wages. In local currency, this wage works out to about 5000 pesos per month. You can rent a place to live for 1000 pesos per month. You can buy a TV for 2000 pesos and have a meal at a restaurant for 20 pesos. Do their children have their own rooms and cars? No, but is that the measure of happiness? To compensate, families tend to stick together more and perhaps that is one reason why people here seem happier. More importantly, if you ask the workers who produce foreign products, they are grateful for their employment, and do you honestly think you would be helping them by taking their jobs from them? The alternative of living in complete poverty is far worse than their current situation and is inconceivable to most people from developed countries.

 

8-The writer gives the cost of rent, a TV and a meal in a restaurant to illustrate that in the Philippines……………………………..

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 44%

0%

Çıkış

Denemiş Olduğunuz Test Sonucunda Kendinizde Gördüğünüz Eksiklikler Hakkında Bizden Bilgi Almak İsterseniz Bizimle İletişime Geçin Lütfen Test Sonucunuza Göre Eğitim Danışmanlarımız Size Yardımcı Olacaklardır. Daha Fazla Test Çözmek İsterseniz Diğer Üniversitelerin Sayfalarında Bulunan Testlerimizi Deneyebilirsiniz. WOLA Olarak Amacımız Sizlerin Başarılı Olmasıdır.

sabancı üniversitesi reading.jpg

 

error: Tüm hakları saklıdır