Ana sayfa » YDS Sınav İçeriği

 

 

YDS Sınav İçeriği

YDS; İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Yunanca, Bulgarca ve Farsça dillerinde 80 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Diğer dillerde ise Türkçeye ve Türkçeden çeviri olacak şekilde sorulmaktadır.

Çoktan seçmeli sınavlarda 80 sorunun dağılımı ise şu şekildedir:

 • 6 soru kelime bilgisi
 • 10 soru dil bilgisi
 • 10 soru cloze test
 • 10 soru cümle tamamlama
 • 6 soru çeviri
 • 20 soru okuma parçası yorumlama
 • 5 soru verilen diyaloglardaki boşlukları tamamlama
 • 4 soru anlamca en yakın cümleyi bulma
 • 4 soru paragraf tamamlama
 • 5 soru anlam bütünlüğünü bozan cümle

YDS SORU SAYISI DAĞILIMI

 • Kelime Bilgisi 6
 • Dil bilgisi 10
 • Cloze Test 10
 • Cümle Tamamlama 10
 • İngilizce-Türkçe Çeviri 3
 • Türkçe-İngilizce Çeviri 3
 • Okuma Parçaları 20
 • Diyalog Tamamlama 5
 • Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma 4
 • Paragraf Tamamlama 4
 • Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle 5

YDS sınavının yapılmaya başlamasıyla Ülkemizdeki yabancı dil sınav dağınıklığı giderilmiş oldu. Mevcut haliyle herkese hitap edebilecek şekilde hazırlanmaya çalışılan YDS sınavında toplam 80 soru bulunuyor. Bu soruların bölümlere göre dağılımı şu şekilde:

 • 1-6. SORULAR VOCABULARY (KELİME BİLGİSİ)
 • 1 Adjectıve
 • 1 Adverb
 • 1 Verb
 • 1 Noun
 • 2 Phrasal
 • 7-16. SORULAR GRAMMAR (DİL BİLGİSİ)
 • 3 Grammar (Dilbilgisi)
 • 2 Preposıtıons (Edatlar)
 • 5 Lınkıng Words (Bağlaçlar)
 • 17-21. SORULAR CLOZE TEST 1
 • 2 Lınkıng Words (Bağlaçlar)
 • 1 Preposıtıon (Edat)
 • 1 Vocabulary (Phrasal) (Kelime Bilgisi)
 • 1 Grammar (Dilbilgisi)
 • 22-26. SORULAR CLOZE TEST 2
 • 2 Lınkıng Words (Bağlaçlar)
 • 1 Preposıtıon (Edat)
 • 1 Vocabulary (Verb) (Fiil)
 • 1 Grammar (Dilbilgisi)
 • 27-36. SORULAR SENTENCE COMPLETION (10 Cümle Tamamlama Sorusu)
 • 37-42. SORULAR TRANSLATION ( 6 Çeviri Sorusu – 3 İngilizce Türkçe – 3 Türkçe İngilizce)
 • 43-62. SORULAR READING PASSAGES ( Toplam 5 Okuma Parçası Her Bir Parça 4 Sorudan Oluşuyor Toplam 20 Soru)
 • 63-67. SORULAR DIALOGUE COMPLETION (5 Diyalog Tamamlama Sorusu)
 • 68-71. SORULAR RESTATEMENT (4 Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma Sorusu)
 • 72-75. SORULAR PARAGRAPH COMPLETION (4 Paragraf Tamamlama Sorusu)
 • 76-80. SORULAR IRRELEVANT (5 Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma Sorusu)

YDS sınav sorularının büyük çoğunluğu metin bazlı ve okuduğunu anlamaya yönelik sorular. YDS sınav süresi 180 dakika (3 saat). Yukarıda detaylı olarak verilen bölümler içinde en çok vakit alan bölüm okuma parçaları. YDS sınavı için zaman planlaması yaparken ve sınav stratejisi belirlerken bu noktayı dikkate almalısınız.

 

YDS Sınav içeriği

 

YDS Sınav içeriği

error: Tüm hakları saklıdır