YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ hazırlık okulu İngilizce sınavını W.O.L.A. ile hiç zorlanmadan geçeceksiniz. Siz de bizimle başaranlar arasında yerinizi alın!

Ana sayfa » Yeditepe Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Okulu İngilizce Kursu

Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Okulu eğitim dili İngilizcedir. Her akademik yıl başında, Rektörlükçe ilan edilecek gün, saat ve yerde Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Proficiency) yapılır.

Sınav tarihinden geriye doğru iki yıl içinde, TOEFL IBT sınavından 79 almış olduğunu (TOEFL Bilgisayar Tabanlı 213; TOEFL Klasik Sınavı’nda 550) belgeleyen öğrenci yabancı dil sınavından muaf tutulur.

Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler üniversitenin İngilizce Hazırlık Bölümünün yaptığı İngilizce yeterlik sınavından ise 100 üzerinden 60 almak zorundadırlar.

Bu şartı da yerine getiremeyen öğrenciler ise en çok iki akademik yılı İngilizce Hazırlık Bölümünde geçirmek durumunda kalırlar.

Ayrıca öğrencinin isteğine bağlı olarak yaz okuluna katılım gerçekleştirilebilir.

Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Kursu İçeriği

Yeditepe Üniversitesi Hazırlık sınavı 4 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm de öğrenciler akademik düzeyde dilbilgisi yeteneklerini ölçmek için hazırlanmış sorulardan oluşan bölüme tabi tutulurlar.
Öğrencilere bu bölümde toplam 40 puanlık çoktan seçmeli sorular sorulmaktadır.

İkinci bölüm olan ve kelimeden oluşan bu bölümünde ise öğrencilere akademik düzeyde kelime bilgisi yeteneklerini ölçmek için hazırlanmış toplam 20 puanlık çoktan seçmeli sorular sorulmaktadır.

Üçüncü bölüm ise okuduğunu anlama kısmı öğrencilere okuma parçalarını yorumlama ve bilmedikleri sözcüklerin anlamını çıkarma yeteneklerini ölçmek için toplam 20 puan değerinde çoktan seçmeli sorular sorulmaktadır.

Dördüncü ve son bölümü olan yazma bölümünde ise öğrencilere verilen bir konu hakkındaki fikirlerini yazılı olarak ifade etmeleri istenir.

Öğrencilere üç tane deneme konusu verilir ve aralarından bir tanesini seçmeleri istenir ve seçtikleri konuda 300 kelimelik akademik bir deneme yazmaları istenir. Bu bölüm 20 puan değerindedir.

Yeditepe Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı

Yeditepe Üniversitesi eğitim dili “İngilizce”dir. Daha önce belirtildiği üzere TOEFL sınavına girip 79 almış olmalıdır.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

(l) Her öğretim yılı başında, Rektörlükçe ilan edilecek gün, saat ve yerde Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılır.
(2)Yeterlik Sınavı’na yeni kayıt öğrencilerle birlikte halen Hazırlık Programı’nda öğrenimine devam eden öğrenciler de girebilirler.
(3) Yeterlik Sınavı’nda 100 üzerinden en az 60 puan alan öğrenci başarılı sayılır.
(4) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nın lisans eğitimi için geçerlilik süresi iki yıldır.
(5) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda mazeret kabul edilmez.
(6) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Grafik Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Plastik Sanatlar ve Resim, Sanat Yönetimi, Tiyatro Bölümleri ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinin Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.
(7) İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Çeviribilim  programı öğrencilerinin, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 65 puan almaları gerekir.

Ayrıca, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Çeviribilim programları öğrencilerinin bu sınav dahilinde yapılan konuşma ve yazma becerilerinden 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekir.

Yeditepe Üniversitesi

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı

(1) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda başarısız olan veya bu sınava girmeyen yeni kayıtlı öğrenciler, Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na girmek zorundadırlar. Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda öğrenimine devam ederken Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na girip başarılı olamayan öğrenciler, yeniden Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na girebilirler.

(2) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’nda mazeret kabul edilmez.

(3) Öğrencilerin seviyeleri, sınav sonucunda aldıkları puan doğrultusunda belirlenir ve Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi gruplarından birine yerleştirilirler.

(4) İngiliz Dili Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği ile Çeviribilim programları öğrencileri için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı yapılmaz. Bu öğrenciler öğretim gruplarına, programların kendilerinin yaptığı Yabancı Dil Yeterlik Sınavı puanlarına göre ayrılır.

Yeditepe Üniversitesi

İngilizce Hazırlık Grupları

Hazırlık Sınıfı eğitim programı C, B ve A seviyelerinden oluşmaktadır. Bir öğrencinin fakülteye devam edebilmesi için A kurunu başarıyla bitirmesi gerekmektedir.

  • A Seviyesi: Eğitim-öğretim süresi bir dönem olup, bu dönem sonunda başarılı olan öğrenci fakültesine, yüksekokuluna gider, aksi halde aynı seviyede öğrenimini tekrarlar.
  • B Seviyesi: Eğitim-öğretim süresi bir dönem olup başarılı olan öğrenci bir üst seviyeye devam eder. Başarısızlık halinde aynı seviye tekrar edilir.
  • C Seviyesi: Eğitim-öğretim süresi bir dönem olup, başarılı olan öğrenci bir üst seviyeye devam eder. Başarısızlık halinde aynı seviyede öğrenim tekrar edilir.

A Seviyesinde haftada 15 saat akademik okuma ve yazma teknikleri; haftada 15 saat fakültelere hazırlık amacıyla geliştirilmiş Mühendislik, Tıp, Sosyal ve İşletme derslerine giriş dersleri, not alma ve dinleme teknikleri uzman (doktor, mühendis, sosyal bilimci ve İşletmeci) eğitmenler tarafından verilir.

B Seviyesinde haftada 15 saat akademik okuma, yazma dersleri ile haftada 15 saat not alma teknikleri ve gramer dersleri verilmektedir.

C Seviyesinde haftada 21 saat yazma, dinleme ve gramer dersleri ile haftada 9 saat okuma dersleri verilmektedir. Hiç İngilizce bilmeyerek C grubuna yerleşen öğrenciler Güz dönemi vize sınavına kadar haftada 36 saat (Cumartesi günleri 6 saat ilave) ders görmektedir.

Yeditepe Üniversitesi

İngilizce Hazırlık Programlarında Değerlendirmeler

Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu sınavında 100 tam not üzerinden en az 60 not alması ve başarı notunun da en az 60 olması gerekir.

Başarı notu derse katılım notunun % 5’i, ara sınav notu ortalamasının %30’u ve yarıyıl sonu sınav notunun %60’ı hesaplanarak elde edilir.

Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 60 alamayan öğrencinin başarı notu hesaplanmaz ve öğrenci başarısız sayılır.

Dönem Sonu Ek Sınav Hakkı

Devam zorunluluğunu yerine getirdiği ve yarıyıl sonu sınavında 60 aldığı halde başarı notu 50 ile 59 arasında kalan öğrencilere bir sınav hakkı daha verilir.

Bu sınavda 59 ve daha aşağı not alan öğrenci başarısız sayılır ve bulunduğu dönemi tekrar etmek zorundadır.

yeditepe üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Yeditepe A1, A2, B1, B2 kurları European Framework alt tabanlı özel bir program izlemektedir.

Yeditepe Hazırlık kurunda gördüğünüz dersleri dikkat ile dinlemek ve verilen ödevleri mutlaka anlayarak yapmak gerekiyor.

Özellikle kelime ödevlerini anlayarak yapmak önem arz ediyor. Zaten sınav sorularının da buralardan derlendiği biliniyor.

Yeditepe Üniversitesi verilen eğitim kalitesi nedeni ile diğer vakıf üniversitelerine oranla biraz daha zor bir sınav sistemine sahiptir.

Fakat programlı çalışmak ve ek dersler ile desteklemek geçiş için gereken başarı oranını yakalamakta yardımcı olmaktadır.

Yeditepe Hazırlık yılı, sistemli çalışıldığında dahi sıfırdan başlayan öğrenciler için zorlayıcı bir programa sahiptir.

W.O.L.A. olarak, dil kazanım düzeyleri yetersiz olan öğrenciler için ihtiyaç duyulan desteği ihtiyaca yönelik eğitim çalışmalarını uygulayarak tam kapsamlı olarak sunmaktayız.

Bu noktada W.O.L.A hocaları, sınavda zorlanacağınız bölümleri öncelikle ele alarak sınav sürecini kolay geçirmenizi ve sınav başarınızı yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Öncelikle W.O.L.A olarak Yeditepe A1, A2, B1, B2 kurlarının sınavlarına planlı olarak eğitim desteği sunmaktayız.

Fakat yine de eğitim desteği gören öğrencilerin, derslerine odaklanıp özenle ders çalışması gerekmektedir.

Yeditepe Hazırlık öğrencileri alt yapılarının %50 den fazlasını ders içinde oluşturma şansı bulmaktadırlar.

Daha önce İngilizce özel eğitim almamış ya da üniversite sınavına çalışırken dil eğitiminden uzaklaşmış öğrencilerin Yeditepe Üniversitesi’nin yoğun ve akademik hazırlık kurlarını geçebilmeleri için mutlaka uzman bir özel kurumdan hizmet almaları gerekmektedir.

Yeditepe Hazırlıkta kur tekrar etmek bir sonraki kuru daha kolay geçebilirim düşüncesinde faydalı olmayacaktır.

Sebebi ise her sınavda dinamiği değişen konuların tüm kuru taramasıdır. Bu durumda mevcut bulunduğunuz kurun başka bir alanından düşük not alarak tekrar etmek durumunda kalabilirsiniz.

Derslerde konular kolay gözükse bile önemli olan dikkat sorularına cevap vermektir. Bu da sizin konuya ne kadar hakim olduğunuz ile değil bu konu hakkında ne kadar benzer soru çözdüğünüz ile değerlendirilmektedir.

Bu noktada W.O.L.A olarak sizi geliştiren eğitim çalışmalarımız esnasında konuları anlamlandırdıktan sonra o konu üzerine hazırlanmış sayısız benzer soru tipini kullanarak egzersiz yapmanızı sağlamaktayız.

Kur sınavlarına oranla daha zor fakat geçildiği takdirde fakültenize direk geçmeye hak sağlayan sınavdır ve A1, A2, B1, B2 öğrencilerinden hepsi katılabilmektedirler.

Girebilir fakat Yeditepe A1-A2 öğrencilerinin bu sınavı geçmesi oldukça zordur.

Katılım sağlayacak öğrencinin en az B1 seviyesini görmesi önerilmektedir.

Geçmiş dönemlerde A1-A2 öğrencileri hazırlık sınavında başarı göstermişlerdir.

Fakat W.O.L.A olarak tavsiyemiz bahar döneminden itibaren hazırlık yapmak ve destek almaya başlamak doğrultusundadır.

Eylül döneminde yapılan Yeditepe Hazırlık sınavına girerek geçmek mümkündür.

Devamlı kur tekrar etmenin hiçbir getirisi olmayacağı gibi hazırlık sınavına 8 haftalık çalışma ile diğer dönemi beklemeden direk geçme hakkına sahip olabilirsiniz.

Aynı tavsiye B1 öğrencileri için de geçerlidir. B2 kurunu direkt atlayıp hazırlık sınavını vererek fakülteye geçmeniz mümkündür.

error: Tüm hakları saklıdır